Psykiatri og misbrug

Psykiatri og misbrug

DUOS har leveret socialpædagogisk støtte, siden virksomheden blev etableret i 1996. Vi har i dag aftaler med 12 kommuner om at levere forskellige former for socialpædagogisk støtte.

Vi lægger vægt på at tage udgangspunkt i borgerens situation og at tilrettelægge støtten på hans eller hendes egne præmisser. Vores målsætning er altid at styrke borgerens mulighed for at opnå, fastholde og udbygge kontakten til omverdenen for at gøre borgeren i stand til at bruge samfundets muligheder og etablerede tilbud.
For at opgaven kan lykkes, og støttepersonens arbejde kan have effekt, er det afgørende, at der skabes et tillidsforhold mellem støttepersonen og borgeren.

Vi tilrettelægger det socialpædagogiske arbejde med udgangspunkt i visitationen og på baggrund af metoder og redskaber, der er nøje tilpasset det enkelte menneske. Støtten udmøntes i et tillidsfuldt og ligeværdigt samarbejde mellem borgeren og os. Den udførende medarbejder støtter borgeren i at arbejde med de opsatte mål og øge borgerens mulighed for at klare sig selv.

Erfaringer

Vores udførende medarbejdere inden for psykiatri- og misbrugsområdet har samlet set erfaring i at arbejde med:

  • Borgere med senhjerneskade og andre kognitive forstyrrelser.
  • Unge der behøver hjælp til at blive fastholdt i et uddannelses- eller beskæftigelsesforløb.
  • Udlændinge som behøver støtte i forbindelse med et integrationsforløb.
  • Udfaldstruede unge som led i en handleplan.
  • Stof- eller alkoholmisbrugere.
  • Borgere med en sindslidelse.
  • Borgere med krigstraumer
  • Borgere med særlige sociale problemer – herunder kriminelle og hjemløse.

Kontakt vores kundechefer

Skriv til vores kundechefer på kunde@duos.dk eller udfyld nedenstående formular.

Hvis du har behov for direkte kontaktoplysninger, så finder du dem her

*Skal udfyldes