Senior Service

Senior Service

DUOS Senior Service tilbyder serviceydelser til ældre, der har behov for pleje og omsorg. Vi tilbyder alt fra komplekse sygeplejefaglige opgaver og genoptræning til praktisk hjælp, personlig pleje og rengøring. Vores hjælp og pleje er altid nøje tilrettelagt i forhold til ønsker og behov hos den enkelte borger.

I DUOS Senior Service lægger vi vægt på, at borgeren har størst mulig medbestemmelse på den service, han eller hun modtager.
Vi tilstræber, at man som borger er tilknyttet en fast medarbejder. Når der er behov, danner vi et fast team omkring borgeren.
Vi arbejder altid tæt sammen med både borgeren og kommunen, så vi er sikker på, at vi leverer den rette hjælp.

Alle ansatte i DUOS Senior Service er engagerede og dedikerede. Vores medarbejdere er bl.a. uddannede sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere.

Vores medarbejdere har bl.a. erfaring i:

  • Hjemmepleje og daglig støtte til hverdagsopgaver
  • At varetage sygepleje fx efter udskrivning
  • Rehabilitering i eget hjem
  • At hjælpe og støtte demente
  • At pleje terminale borgere
  • At varetage rehabiliteringsopgaver
  • At støtte borgere med psykiatriske diagnoser
  • At støtte borgere med dobbeltdiagnoser – herunder misbrugsproblemer

Som borger eller pårørende kan du kontakte DUOS Senior Service, hvis der er behov for ekstra pleje og støtte. Det kan fx være efter udskrivning fra hospitalet, hvis en sygdom er blevet forværret, eller hvis du ønsker supplerende hjælp i hjemmet.

Virksomheden Blæksprutten udgør aktuelt grundlaget i DUOS Senior Service, og den fulde palette af vores ydelser er derfor i dag kun tilgængelig i Nordjylland. Blæksprutten er Nordjyllands største private leverandør af praktisk hjælp og hjemmepleje til ældre. DUOS Senior Service bygger på de stærke værdier i Blæksprutten og fører den gode service videre.

Se mere: http://www.blaeksprutten.dk

Kontakt os

Vibeke Haaning
Direktør for Blæksprutten