”Det er så givende at få lov til at hjælpe andre mennesker”

For Christel er det vigtigste i jobbet som socialfaglig driftsleder i DUOS at kunne hjælpe borgerne i samarbejde og dialog med kommune, pårørende og medarbejdere.

Christel har en socialpædagogisk baggrund og har arbejdet med børn og familier i over 20 år, heraf de sidste 2½ år i DUOS. Derfor sidder hun primært med pædagogisk faglige opgaver til daglig.

”Som driftsleder skal jeg få nye ordninger op at køre og herefter sikre, at de bliver ved med at køre godt. Det betyder, at jeg har et tæt samarbejde med sagsbehandleren i kommunen, borgeren, de pårørende og de medarbejdere, der udfører opgaverne ude hos borgeren,” siger hun og fortsætter:

”Jeg har blandt andet ansvaret for rekruttering af medarbejdere, vagtplaner, løn, sygesamtaler og personalemøder samt kontakt og sparring med kommuner, familier og medarbejdere mm. Og så skal jeg også sørge for, at der bliver arbejdet med de pædagogiske handleplaner, indsatsmål og statusbeskrivelser.”

Respekt for familierne og det, de går igennem
Christel og de andre driftsledere kommer tæt på familier med store udfordringer, og som er under stort pres.

”Det er hårde skæbner at forhold sig til. Man skal have respekt for disse familier og det, de går igennem. Det kræver stor forståelse og tålmodighed – så jeg forholder mig åbent, nysgerrigt og professionelt og hjælper dem med at få den hjælp og støtte, de har brug for.”

Høj faglighed og specialisering inden for spiseforstyrrelser
Spiseforstyrrelser er et af de områder, hvor Christel oplever, at der kommer flere og flere opgaver. Det skyldes en kombination af et stigende behov for hjælp på dette område og den høje pædagogiske faglighed og specialisering inden for blandt andet spiseforstyrrelse blandt nogle af driftslederne i DUOS.

”Vi forstår virkelig de her piger og har professionelle erfaringer med de udfordringer, de har – og med de problematikker, der ofte ligger omkring dem. Det kan for eksempel være autisme eller personlighedsforstyrrelser. Vi kan give den individuelle sparring og hjælp, lytte til dem og finde de løsninger, der passer til den enkelte.”

De faglige udfordringer giver blod på tanden
For Christel handler det i høj grad om at bygge en god relation mellem parterne, som både giver medarbejderne lyst til at blive på opgaven, giver familien aflastning og stabilitet, og samtidig giver sparring til sagsbehandleren, så vi sammen kan hjælpe borgerne bedst muligt.

”Det er så givende at få lov til at hjælpe andre mennesker. Og det er samtidig fagligt udfordrende og spændende, fordi det ofte er komplekse sager, hvor vi skal finde nye veje og nye vinkler på løsningerne. Jeg kan mærke, at jeg hele tiden udvikler mig og får udbygget min faglighed, og det giver blod på tanden. Og så er det jo fantastisk at få al den positive feedback fra familierne, som er så glade, fordi vi bare ER der for dem,” slutter Christel.

Andre nyheder

Se alle nyheder

8. maj, 2024

  Ordene kommer fra Lene, som er pårørende til Lasse, der har demenssygdommen alzheimers. Her fortæller hun sin og Lasses...

Læs nyhed her

3. maj, 2024

For Katrine betyder det meget at være nærværende, faglig og ordentlig i sit arbejde som socialpædagogisk driftsleder på det specialiserede...

Læs nyhed her

18. april, 2024

Som sundhedsfaglig driftsleder hjælper Sine især borgere med nedsat syns- og høresans. Men hun er også med til at sikre...

Læs nyhed her

Skriv til os

36 34 79 00