Vores socialpædagogiske tilgang

Socialpædagogisk tilgang

I DUOS tilrettelægger vi det socialpædagogiske arbejde på baggrund af visitationen og ud fra metoder og redskaber, der er nøje tilpasset det enkelte menneske.

Vi lægger vægt på at sætte borgeren i centrum og understøtte hans eller hendes egne valg. Efter aftale med visitator understøtter vi de pædagogiske metoder, der er igangsat hos den enkelte borger.

Vi har kompetencer inden for:
  • Den recoveryorienterede tilgang
  • Feedback Informed Treatment
  • Anerkendende pædagogik
  • Neuropædagogik
  • Kognitiv og narrativ tilgang

Kontakt os

DUOS
Ellebjergvej 52
2450 København SV
duos@duos.dk