Vores specialpædagogiske tilgang

Specialpædagogisk tilgang

Vores specialpædagogisk støtte tilrettelægges ud fra retningslinjer fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, og støtten kvalitetssikres gennem kompetenceudvikling af vores støttepersoner.

Kompetenceudviklingsforløbet for vores knap 1.100 støttepersoner omfatter workshops og gruppesupervision.  Dette forløb varetages af Studenterrådgivningen i samarbejde med Center for Autisme.

Under forløbet præsenteres støttepersonerne for værktøjer til at kompensere deres mentee for hans eller hendes handicap. Det kan fx være værktøjer til visualisering for at konkretisere opgaverne i forbindelse med studiet.
Støttepersonerne får desuden et grundlæggende indblik i relevante handicap. Her står viden om autisme spektrum forstyrrelser centralt.

Kompetenceudviklingsforløbet omfatter gruppesupervision. Gruppesupervisionen giver støttepersonerne lejlighed til sammen med en psykolog at reflektere over deres rolle, og de udfordringer de står over for.

Workshops og gruppesupervision afholdes både i forbindelse med støttepersonernes opstart og senere under støtteforløbet.

Kontakt os

DUOS
Ellebjergvej 52
2450 København SV
duos@duos.dk