SPS-støttemodtager

Er du kursist, elev eller studerende?

Du kan søge om SPS-støtte (Specialpædagogisk Støtte), når du går på en ungdomsuddannelse, en kort- eller mellemlang videregående uddannelse, en voksen- og efteruddannelse eller en lang videregående uddannelse.

Hvis du ønsker at søge SPS, skal du starte med at kontakte den SPS-ansvarlige på dit uddannelsessted. Dit uddannelsessted ansøger den rette støtte hos Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK), som er dem, der bevilger SPS-støtten.

Vi kan hjælpe med:

  • ansættelse af din SPS-hjælper, som du selv har fundet
  • rekruttering af enten studiementor, støtteperson, praktisk hjælp eller sekretær
  • at varetage rekruttering, lønadministration og arbejdsgiveransvar
  • at fungere som bindeled mellem dig, uddannelsesstedet og STUK om tilrettelæggelsen og udmøntningen af støtten, samt fornyelse af bevillingen

Min mentor er dygtig, målrettet og professionel. Hun er struktureret, og har styr på regler og deadlines. Det er lige det, jeg har brug for.

Min sekretær er lynhurtig på tasterne og har fået noteret alt det ned, jeg gerne vil have med, og jeg har kunnet koncentrere mig om undervisningen. Det har været en kæmpe hjælp.

Kontakt os

Søren
Ydelseschef
Pia
SPS-rådgiver
Marie-Louise
SPS-rådgiver
Ophelia
SPS studentermedarbejder
Fatima
SPS studentermedarbejder

Skriv til os

36 34 79 00