SPS på ungdomsuddannelser

DUOS leverer SPS-støtte til elever på ungdomsuddannelser med psykisk og/eller neurologisk funktionsnedsættelse.

Nedenfor kan du læse mere om Specialpædagogisk Støtte på ungdomsuddannelser i samarbejde med DUOS, og finde information om forskellen på støtteperson og studiestøtte.

 

Et studiestøtte-samarbejde med DUOS…

sikrer, at den studerende får den rette støtte og faglighed, og dermed kommer godt igennem sit studie:

  • Støttegiver kommer med en relevant pædagogisk/psykologisk baggrund og indsigt i målgruppen
  • DUOS har mere end 20 års erfaring med SPS og kan sikre god sparring til støttegiver

… letter den administrative byrde for skolen:

  • DUOS kan varetage rekruttering, ansættelse og lønning af studiestøtte-timer, samt feriepenge m.m.
  • DUOS varetager ansvaret for forløbsbeskrivelser samt den løbende opfølgning på benyttede timer
  • DUOS tilbyder mulighed for vikardækning, hvis skolen ønsker det

… er omkostningsneutralt:

  • Prisen, som DUOS fakturerer, er lig det beløb, som skolen efterfølgende søger refusion for ved STUK

 

DUOS fremstår, i samarbejdet om SPS-støtte på vores særligt tilrettelagte uddannelsestilbud – HF Neurodivergent, meget agile, effektive og stabile i deres måde at imødekomme netop vores behov.

Det være sig lige fra rekrutteringsprocessen af de konkrete SPS-medarbejdere til løsningen af hverdagens divergerende opgaver.

– Lasse Tolstrup Schmidt, Uddannelseschef for HF Neurodivergent
og AVU/FVU/OBU på HF og VUC København Syd.

 

Få overblik over forskellen på støtteperson og studiestøtte

 

Få hjælp og sparring

Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for sparring eller har spørgsmål. Du kan skrive til os på sps@duos.dk eller ringe til os på 36 34 49 83.

Kontakt os

Søren
Ydelseschef
Pia
SPS-rådgiver
Marie-Louise
SPS-rådgiver
Ophelia
SPS studentermedarbejder
Fatima
SPS studentermedarbejder

Skriv til os

36 34 79 00