SPS-vejleder

Hvem kan vi hjælpe?

Som studievejleder/SPS-vejleder kan du søge Specialpædagogisk Støtte (SPS) til studerende med psykiske funktionsnedsættelser, høre-, syns- eller bevægelseshandicap, samt kroniske eller alvorlige sygdomme.

DUOS er din samarbejdspartner, når bevillingen er godkendt. Vi varetager dialogen med den studerende og rekrutteringen af støttegivere, som kan være støttepersoner, studiementorer, sekretærer og praktiske hjælpere.

Læs om støtteformer her

 

 

Hvordan søger man om SPS?

Sådan er processen: 

  • Den studerende kontakter dig, som SPS-ansvarlig, med et ønske om SPS.
    Sammen vurderer I, hvilke(n) type(r) støtte den studerende har behov for.
  • Bevillinger søges hos STUK (Styrelsen for Undervisning og Kvalitet) via SPSA. Se vejledningen på spsu.dk
  • Når bevillingen er godkendt i SPSA, og du har ændret status til ”Bestilt”, modtager DUOS bevillingen.
  • DUOS’ SPS-team kontakter den studerende for at afklare behov, forventninger og ønsker til støttens format. På baggrund af dette opretter vi en annonce og påbegynder rekrutteringen. Relevante ansøgninger videreformidles til den studerende, som selv inddrages i processen med at vælge sin støttegiver. Når den studerende har valgt sin støttegiver, varetager vi ansættelsen.

SPS i samarbejde med DUOS

DUOS har et fast SPS-team, der hvert år varetager flere end 2.300 SPS-bevillinger. Vi leverer SPS ud fra en samarbejdsaftale indgået med STUK (Styrelsen for Undervisning og Kvalitet).

Vi er en erfaren samarbejdspartner og sparringspartner inden for SPS til ungdomsuddannelser, korte- og mellemlange uddannelser (KVU/MVU) og lange videregående uddannelser (LVU) på DTU, CBS, ITU og KU.

Du er altid velkommen til at kontakte os på sps@duos.dk eller ved at ringe til os på tlf.nr. 36 34 49 83, hvis du har brug for sparring på området.

Fordele ved at samarbejde med DUOS

  • Med DUOS får den studerende 1:1 støtte med fokus på de udfordringer den enkelte studerende har
  • I et samarbejde med DUOS skal I blot søge om bevillingen. Herefter varetager vi al administration vedr. rekruttering, ansættelse, sparring m.v.
  • DUOS’ SPS-team er altid til rådighed til sparring og rådgivning – både for studiestedet, den studerende og støttegiver

Kontakt os

Søren
Ydelseschef
Pia
SPS-rådgiver
Marie-Louise
SPS-rådgiver
Ophelia
SPS studentermedarbejder
Fatima
SPS studentermedarbejder

Skriv til os

36 34 79 00