Vores sundhedsfaglige tilgang

Sundhedsfaglig tilgang

Vores sundhedsfaglige tilgang tager udgangspunkt i den enkelte borgers potentiale for rehabilitering.
Vi lægger vægt på, at borgeren medinddrages i sin egen rehabilitering. Samtidig er korrekt behandling og medicinhåndtering altid i fokus. Vores retningslinjer og faste procedurer er en vigtig kilde til læring og til at udvikle vores kvalitet.

Vores sundhedsfaglige praksis er rettet både mod at støtte det enkelte menneske og mod at skabe de nødvendige rammer for hans eller hendes egen deltagelse i rehabiliteringen. Det betyder bl.a., at vi søger at inddrage borgeren i alle de daglige gøremål, der understøtter den enkeltes mulighed for at komme sig.

Vi vægter tæt dialog med den sundhedsfaglige myndighed og fører logbog for at dokumentere uforudsete hændelser.

Vores sundhedsfaglige praksis omfatter:
  • Rehabilitering og habilitering
  • Respiratorisk pleje og overvågning
  • Medicinhåndtering
  • Personlig pleje

Kontakt os

jette
Jette Remmer
Sundhedsfaglig ydelseschef
jkr@duos.dk