DUOS seminarer

Vores gratis online seminarer er relevante for dig, der arbejder inden for handicap-, psykiatri- samt børne- og ungeområdet. På seminarerne får du konkrete værktøjer, som kan bruges i hverdagen samt mulighed for at sparre og vidensdele med andre kommunale sagsbehandlere og ledere.
Følg os på LinkedIn Se seminarer 2024

 • Barnets lov

  Barnets Lov har været drøftet i ganske lang tid og blev vedtaget i juni 2023. Den nye lov trådte i kraft den 1. januar 2024 og påvirker derfor alle, der arbejder inden for børne- og handicapområdet. Derfor holder vi dette gratis online seminar, hvor socialrådgiver og handicapkonsulent Inge Louv fortæller om de relevante ændringer indenfor handicapområdet.

  Læs om hele seminaret +
 • VUM 2.0

  Med Voksenudredningsmetoden (VUM) har kommuner, udførere og leverandører fået et fælles sprog – en fælles metode til udredning af borgere og efterfølgende opfølgning på mål og indsats indenfor handicap og socialt udsatte voksne. Nu er der så kommet en VUM 2.0, som er er en videreudvikling af den oprindelige metode. På dette gratis online seminar ser vi på de vigtigste forandringer og drøfter, hvordan de kan håndteres.

  Læs om hele seminaret +
 • Den skadede hjerne – neuropsykologiske syndromer

  På vores gratis online seminar, Den skadede hjerne – neuropsykologiske syndromer, vil klinisk psykolog og neuropsykolog Lone Vesterager Martinus zoome ind på kognitive og adfærdsmæssige følger af erhvervede hjerneskader. Blandt andet neuropsykologiske syndromer som neglect, nedsat sygdomsindsigt, afasi og amnesi.

  Læs om hele seminaret +
 • Den raske og den ramte hjerne – anatomi, funktioner og skader

  Mennesket har 100 milliarder hjernenerveceller, der er i kontakt med hinanden for at gøre os i stand til at føle, bevæge os, tænke og kommunikere. Men hvordan er alle disse funktioner organiseret i hjernen? Hvordan koordineres dette enorme arbejde - og hvad kan der ske, hvis man får en skade i hjernen? Kom med på vores gratis online seminar, hvor vi netop dykker ned i dette.

  Læs om hele seminaret +
 • Inddragelse af børn med nedsat funktionsevne

  Med barnets lov har kommunerne fra 1. januar 2024 fået pligt til at inddrage barnet i sagsbehandlingen uanset, om det er et barn med sociale udfordringer eller et barn med nedsat funktionsevne. Der sker dermed et markant skift i sagsbehandlingsreglerne for vurdering af støtte til børn og unge med nedsat funktionsevne og deres forældre, og det kan give en række udfordringer i kommunerne.

  Læs om hele seminaret +
 • Kvaliteten i indsatsen omkring børn med autismespektrumforstyrrelser

  På vores gratis online seminar får du en introduktion til autismespektrumforstyrrelser (ASF), herunder de karakteristiske træk ved en ASF-diagnose og de forskellige grader. Du får indblik i den struktur og visualisering, som børn med ASF har behov for, når de skal opnå en større selvstændighed, øget fleksibilitet, indflydelse på eget liv og bedre livskvalitet.

  Læs om hele seminaret +
 • Overgangen fra ung til voksen

  Overgangen fra ung til voksen er en evig udfordring for såvel familien som kommunen. Når unge med funktionsnedsættelse nærmer sig voksen tilværelsen, trænger en lang række spørgsmål sig på. Familien bliver ofte bekymrede for, hvordan de skal navigere i de mange nye regler, de nu står overfor.

  Læs om hele seminaret +

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål, så tøv ikke med at kontakte os på seminar@duos.dk

Seminarer 2024

Dato Tidspunkt Afholdelsessted Seminar Tilmeldingsfrist
11. januar kl. 13.00-15.30 Teams online Barnets Lov 8. januar
22. februar kl. 13.00-15.30 Teams online Barnets Lov 19. februar
14. marts kl. 13.00-15.30 Teams online Den raske og den ramte hjerne – anatomi, funktioner og skader 11. marts
4. april kl. 13.00-15.30 Teams online Overgangen fra ung til voksen 1. april
11. april kl. 13.00-15.30 AFLYST AFLYST Den skadede hjerne – neuropsykologiske syndromer 8. april
2. maj kl. 13.00-15.30 Teams online Den raske og den ramte hjerne – anatomi, funktioner og skader 30. april
16. maj kl. 13.00-15.30 Teams online Barnets Lov 14. maj
30. maj kl. 13.00-15.30 Teams online VUM 2.0 28. maj
6. juni kl. 13.00-15.30 Teams online Den skadede hjerne – neuropsykologiske syndromer 4. juni
12. september kl. 13.00-15.30 Teams online Den raske og den ramte hjerne – anatomi, funktioner og skader 10. september
26. september kl. 13.00-15.30 Teams online Overgangen fra ung til voksen 24. september
10. oktober kl. 13.00-15.30 Teams online Den skadede hjerne – neuropsykologiske syndromer 8. oktober
24. oktober kl. 13.00-15.30 Teams online Inddragelse af børn med nedsat funktionsevne 22. oktober
7. november kl. 13.00-15.30 Teams online Den raske og den ramte hjerne – anatomi, funktioner og skader 5. november
14. november kl. 13.00-15.30 Teams online VUM 2.0 12. november
5. december kl. 13.00-15.30 Teams online Den skadede hjerne – neuropsykologiske syndromer 3. december
DUOS forbeholder sig retten til at foretage ændringer i seminarerne – herunder programændringer og ændringer af afholdelsessted.

Skriv til os

36 34 79 00