Seminar tilmelding

DUOS seminarer

Seminarrækken er for kommunale sagsbehandlere og ledere. Seminarerne er relevante for dig, der arbejder inden for handicap-, psykiatri- samt børne- og ungeområdet. Seminarerne giver dig konkrete værktøjer, som kan bruges i hverdagen samt et fagligt rum med sparring og erfaringsudveksling.

Følg os på LinkedIn, hvor vi løbende vil holde dig opdateret om vores seminarer og nye datoer for kommende seminarer:

KVALITET I INDSATSEN OMKRING BØRN MED AUTISMESPEKTRUMFORSTYRRELSER

I arbejdet med autismespektrumforstyrrelser (ASF) er det vigtigt, at der udvikles en fælles forståelse for det enkelte barn, barnets udfordringer, særligheder og kompetencer. Denne fælles viden, skal danne rammen for den struktur, som er nødvendig for at barnet med en ASF-diagnose kan udvikle sig og opnå den bedst mulige ”livsduelighed” set i forhold til de konkrete udfordringer. Seminariet vil give en introduktion til ASF, herunder de karakteristiske træk ved en ASF-diagnose og de forskellige grader. Der vil være en introduktion til den struktur og visualisering børn med ASF har behov for, for derigennem at opnå, – en større selvstændighed – øget fleksibilitet – bedre livskvalitet – indflydelse på eget liv – at kunne forstå – samt for at nedsætte deres stress niveau.

FB cover
seminar 3

OVERGANGEN FRA BARN TIL VOKSEN

Overgangen fra barn til voksen er en evig udfordring for såvel familien som kommunen. Når unge med funktionsnedsættelse nærmer sig voksentilværelsen, trænger en lang række spørgsmål sig på. Familien bliver ofte bekymrede for, hvordan de skal navigere i de mange nye regler, de nu står overfor. Helt konkret ser vi nærmere på de lovgivningsmæssige rammer, der bl.a. dækker § 76 efterværn og § 76a opretholdt anbringelse – herunder refusion – samt § 140 handleplanen som styringsredskab. Vi dykker ned i handicapkompenserende støtte – bl.a. merudgifter, afløsning og aflastning, ledsagelse mv. samt personlig pleje og praktisk bistand efter servicelovens § 83 – før og efter 18 år. Slutteligt går vi også i dialog om forsørgelse og hvilke oplysninger, der er vigtige at bringe videre til jobcentret, så de kan vurdere, om den unge er uddannelses- eller aktivitetsparat. Undervejs vil inddragelse af den unge være et gennemgående tema. Med dig hjem får du et værktøj eller to, som du kan bruge i hverdagens sagsbehandling.

NYT – Hjernen – og hjerneskader

Mennesket har 100 milliarder hjernenerveceller, der er i kontakt med hinanden for at gøre os i stand til at føle, bevæge os, tænke og kommunikere. Men hvordan er alle disse funktioner organiseret i hjernen? Hvordan koordineres dette enorme arbejde – og hvad kan der ske, hvis man får en skade i hjernen?

Seminaret giver dig viden om hjernens opbygning og funktioner, viden om typer af erhvervede hjerneskader og ofte sete konsekvenser af disse skader samt gode råd, der kan anvendes i samvær og dialog med borgere med hjerneskader og deres pårørende.

Som klinisk psykolog og neuropsykolog har Lone Vesterager Martinus arbejdet med borgere med hjerneskader i mere end 25 år. Lone er leder af undervisningsafdelingen på Center for Hjerneskade, hvor hun også arbejder med supervision og som VISO-specialist. Ved siden af dette hjælper hun DUOS med at klæde vores teams på, når vi har borgere med hjerneskader.

A cheerful young adult man with cerebral palsy spends time with a pony, used as a therapy animal.

Datoer for seminarer – 2022:

Dato Tidspunkt Afholdelsessted Seminar Tilmeldingsfrist
10. marts 13.00-15.30 Microsoft Teams Hjernen og hjerneskader  8. marts
17. marts 13.00-15.30 Microsoft Teams Overgangen fra ung til voksen 15. marts
7. april 13.00-15.30 Microsoft Teams Hjernen og hjerneskader 5. april
21. april 13.00-14.30 Microsoft Teams Skolevægring – hvad er det og hvordan kan vi hjælpe barnet og familien 19. april
17. maj 13.00-15.00 Microsoft Teams Kvalitet i indsatsen omkring børn med autismespektrumforstyrrelser 13. maj
19. maj 13.00-15.30  Microsoft Teams Overgangen fra ung til voksen 17. maj
24. maj 13.00-15.30 Microsoft Teams Hjernen og hjerneskader 20. maj
2. juni 13.00-15.30 Microsoft Teams Hjernen og hjerneskader 31. maj
8. juni 13.00-15.00 Microsoft Teams Kvalitet i indsatsen omkring børn med autismespektrumforstyrrelser 6. juni 
15. september 13.00-15.30 Microsoft Teams Overgangen fra ung til voksen 13. septemeber
29. september 13.00-15.30  Microsoft Teams Hjernen og hjerneskader 27. september
5. oktober 13.00-15.00 Microsoft Teams Kvalitet i indsatsen omkring børn med autismespektrumforstyrrelser 3. oktober
8. november 13.00-15.00 Microsoft Teams Kvalitet i indsatsen omkring børn med autismespektrumforstyrrelser 4. november
10. november 13.00-15.30  Microsoft Teams Hjernen og hjerneskader 8. november
17. november 13.00-15.30 Microsoft Teams Overgangen fra ung til voksen 15. november

DUOS forbeholder sig retten til at foretage ændringer i seminarerne – herunder programændringer og ændringer af afholdelsessted.

Kontakt os

Ring 📞 3634 7900

Hvis du har spørgsmål, så tøv ikke med at kontakte os på seminar@duos.dk