Seminar tilmelding

DUOS Indsigt – Fra viden til praksis

Velkommen til vores seminarside. Det er her du kan tilmelde dig vores seminarer. Tilmeldingen finder du i bunden af denne side.

Vores program for 2021 vil vi præsentere i løbet af foråret 2021.

Seminarrækken er for kommunale sagsbehandlere og ledere, hvor der bl.a. stilles skarpt på inddragelse og overgangsproblematikker i forskellige faser af borgerens liv.

Seminarerne handler om emner, som er relevante for dig der arbejder inden for bl.a. handicap-, psykiatri- samt børne- og ungeområdet. Med fra seminarerne får du, foruden sparring og erfaringsudveksling, konkrete værktøjer, som kan bruges i hverdagen.

Hvis du har spørgsmål, så tøv ikke med at kontakte os på seminar@duos.dk

Datoer for seminarer:

Dato Afholdelsessted Seminar Invitation
12. januar 2021 Microsoft Teams Inddragelse af barnet Invitation
10. februar 2021 Microsoft Teams Overgangen fra barn til voksen Invitation
23. februar 2021 Microsoft Teams Overgangen fra barn til voksen Invitation
1. marts 2021 Microsoft Teams Inddragelse af barnet
2. marts 2021 Microsoft Teams Overgangen fra barn til voksen
9. marts 2021 Microsoft Teams Overgangen fra barn til voksen
24. marts 2021 Microsoft Teams Inddragelse af barnet
6. april 2021 Microsoft Teams Inddragelse af barnet

DUOS forbeholder sig retten til at foretage ændringer i seminarerne – herunder programændringer og ændringer af afholdelsessted.

Seminar tilmelding

Kontakt os

Ring 📞 3634 7900