DUOS seminarer

Vores gratis online seminarer er relevante for dig, der arbejder inden for handicap-, psykiatri- samt børne- og ungeområdet. På seminarerne får du konkrete værktøjer, som kan bruges i hverdagen samt mulighed for at sparre og vidensdele med andre kommunale sagsbehandlere og ledere.
Følg os på LinkedIn Se seminarer 2023

 • Barnets lov

  Barnets Lov har været drøftet i ganske lang tid og blev vedtaget i juni 2023. Den nye lov træder i kraft den 1. januar 2024 og vil derfor meget snart påvirke alle, der arbejder inden for børne- og handicapområdet. Derfor holder vi dette gratis online seminar, hvor socialrådgiver og handicapkonsulent Inge Louv fortæller om de relevante ændringer indenfor handicapområdet.

  Læs om hele seminaret +
 • VUM 2.0

  Med Voksenudredningsmetoden (VUM) har kommuner, udførere og leverandører fået et fælles sprog – en fælles metode til udredning af borgere og efterfølgende opfølgning på mål og indsats indenfor handicap og socialt udsatte voksne. Nu er der så kommet en VUM 2.0, som er er en videreudvikling af den oprindelige metode. På dette gratis online seminar ser vi på de vigtigste forandringer og drøfter, hvordan de kan håndteres.

  Læs om hele seminaret +
 • Hjernen og hjerneskader 2.0

  Vores gratis online seminar Hjernen og hjerneskader 2.0 er en fortsættelse fra Hjernen og hjerneskader 1.0. På dette seminar vil klinisk psykolog og neuropsykolog Lone Vesterager Martinus zoome ind på kognitive og adfærdsmæssige følger af erhvervede hjerneskader. Blandt andet neuropsykologiske syndromer som neglect, nedsat sygdomsindsigt, afasi og amnesi.

  Læs om hele seminaret +
 • Hjernen – og hjerneskader 1.0

  Mennesket har 100 milliarder hjernenerveceller, der er i kontakt med hinanden for at gøre os i stand til at føle, bevæge os, tænke og kommunikere. Men hvordan er alle disse funktioner organiseret i hjernen? Hvordan koordineres dette enorme arbejde - og hvad kan der ske, hvis man får en skade i hjernen? Kom med på vores gratis online seminar, hvor vi netop dykker ned i dette.

  Læs om hele seminaret +
 • Inddragelse af barnet

  De senere år er begrebet inddragelse kommet mere og mere til sin ret i arbejdet med børn og unge. For nogle år siden udarbejdede Socialstyrelsen 4 pejlemærker for kvalitet i sagsbehandlingen, og pejlemærke 1 handler om inddragelse. Dette og meget mere dykker vi ned i på dette gratis online seminar.

  Læs om hele seminaret +
 • Kvaliteten i indsatsen omkring børn med autismespektrumforstyrrelser

  På vores gratis online seminar får du en introduktion til autismespektrumforstyrrelser (ASF), herunder de karakteristiske træk ved en ASF-diagnose og de forskellige grader. Du får indblik i den struktur og visualisering, som børn med ASF har behov for, når de skal opnå en større selvstændighed, øget fleksibilitet, indflydelse på eget liv og bedre livskvalitet.

  Læs om hele seminaret +
 • Overgangen fra ung til voksen

  Overgangen fra ung til voksen er en evig udfordring for såvel familien som kommunen. Når unge med funktionsnedsættelse nærmer sig voksen tilværelsen, trænger en lang række spørgsmål sig på. Familien bliver ofte bekymrede for, hvordan de skal navigere i de mange nye regler, de nu står overfor.

  Læs om hele seminaret +

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål, så tøv ikke med at kontakte os på seminar@duos.dk

Seminarer 2023

Dato Tidspunkt Afholdelsessted Seminar Tilmeldingsfrist
2. marts kl. 13.00-15.30 Teams online Inddragelse af barnet 27. februar
16. marts kl. 13.00-15.30 Teams online Hjernen og hjerneskader 1.0 13. marts
30. marts AFLYST AFLYST AFLYST – Hjernen og hjerneskader 2.0 27. marts
13. april kl. 13.00-15.30 Teams online Overgangen fra ung til voksen 10. april
26. april kl. 13.00-15.30 Teams online Inddragelse af barnet 21. april
2. maj kl. 13.00-15.00 Teams online Kvalitet i indsatsen omkring børn med autismespektrumforstyrrelser 27. april
4. maj kl. 13.00-15.30 Teams online Hjernen og hjerneskader 2.0 21. april
25. maj kl. 13.00-15.30 Teams online Hjernen og hjerneskader 2.0 22. maj
15. juni kl. 13.00-15.30 Teams online Barnets lov 12. juni
5. september kl. 13.00-15.00 Teams online Kvalitet i indsatsen omkring børn med autismespektrumforstyrrelser 31. august
7. september kl. 13.00-15.30 Teams online Hjernen og hjerneskader 1.0 4. september
21. september kl. 13.00-15.30 Teams online Overgangen fra ung til voksen 18. september
5. oktober kl. 13.00-15.30 AFLYST AFLYST – Barnets lov 2. oktober
12. oktober kl. 13.00-15.30 Teams online Hjernen og hjerneskader 2.0 9. oktober
26. oktober kl. 13.00-15.30 Teams online VUM 2.0 23. oktober
7. november kl. 13.00-15.30 Teams online Kvalitet i indsatsen omkring børn med autismespektrumforstyrrelser 2. november
9. november kl. 13.00-15.30 IKKE FLERE PLADSER Barnets lov 2. november
21. november kl. 13.00-15.30 Teams online Hjernen og hjerneskader 2.0 17. november
6. december kl. 13.00-15.30 Teams online VUM 2.0 1. december
DUOS forbeholder sig retten til at foretage ændringer i seminarerne – herunder programændringer og ændringer af afholdelsessted.

Skriv til os

36 34 79 00