Børn og unge

Udvikling og trivsel hos børn og unge

DUOS har stor erfaring med at øge den daglige trivsel hos børn og unge. Vi samarbejder i dag med 89 kommuner og oplever, at samarbejdet bidrager med høj tilfredshed og øget livskvaliteten hos børn og deres familier. Vores medarbejdere har erfaring med børn og diagnoser indenfor autisme, ADHD samt andre psykiske eller fysiske udfordringer.

Støtte- og kontaktpersoner – hjælp til at få hverdagen til at fungere

Vi har erfarne medarbejdere, som kan støtte barnet socialt, praktisk og personligt i familien. Vi lægger vægt på familiens trivsel og tager udgangspunkt i barnets situation og tilrettelægger støtten særligt til det. Familien får en fast kontaktperson i DUOS, som følger den og står for at finde det bedst match af hjælper til barnet og familien.

Læs mere her: https://duos.dk/born-stoette-kontakt/

Afløsning i hjemmet – aflastning for bedre livskvalitet

Har I børn med autisme, ADHD, psykiske eller fysiske udfordringer, kan DUOS bidrage med stabile, erfarne hjælpere. Vi lægger vægt på, at barn, familie og medarbejder skal være et godt match, så alle trives med løsningen og opnår et langvarigt samarbejde med høj tilfredshed. Vi varetager mere end 200 afløsningsopgaver i private hjem og har 20.000 kandidater med overblik over faglige kvalifikationer og personlige kompetencer.

Læs mere her: https://duos.dk/born-aflosning/

Bo- og opholdssteder

DUOS bo- og opholdssteder er en mulighed for specialpædagogisk støtte til børn og unge, der foregår uden for eget hjem på et bo- og opholdssted. DUOS har drevet bo- og opholdssteder i mere end 30 år og har stor erfaring med at hjælpe børn, unge og voksne. Vi leverer kvalitet på socialpædagogisk omsorg og individuelt tilrettelagte aktiviteter. Vi støtter personer med psykosociale, adfærdsmæssige og indlæringsmæssige problemer, herunder børn med indad- og udadrettet adfærd.

Læs mere her: https://duos.dk/born-bo-ophold

Særligt plejekrævende borgere – vi sammensætter en løsning på tværs af forvaltninger og paragraffer 

DUOS står for høj faglighed og fleksibilitet – vi løser mange forskellige typer opgaver og kan sammensætte et team med kort varsel. Vi har stor erfaring med at sammensætte et særligt tilbud til børn og unge med multiple funktionsnedsættelser. Vi samler et team med relevante kompetencer og erfaringer og gør det nemt for jer, hvis løsningen skal findes på tværs af forvaltninger.

Ofte oplever vi, at samarbejdet med DUOS resulterer i et lavere konfliktniveau mellem kommune og borger/pårørende i komplekse sager og frigiver ressourcer i forvaltningen.

Læs mere her: https://duos.dk/born-spb/

Hør hvad DUOS kan tilbyde:

Christina Feldborg

Christina F

Jylland og Fyn

Kontaktoplysninger:
 +45 2981 5976
 chf@duos.dk

Anne Julie Viholm

Anne

Nord- og Midtjylland

Kontaktoplysninger:
 +45 2194 1530
ajv@duos.dk

Jette Schmidt 

Jette

Kontaktoplysninger:
 +45 2961 6848
jes@duos.dk

Jørgen Larsen

Jørgen

Hovedstaden og Nordsjælland

Kontaktoplysninger:
 +45 2542 9636
 jol@duos.dk

Tommy Hass Hall

Tommy

Sjælland

Kontaktoplysninger:
 +45 2783 1053
thh@duos.dk

Bestilling hos DUOS

Inge

Inge
Ydelseschef

Ring 3634 7900

Eller udfyld