Udvikling og trivsel hos børn og unge

DUOS har stor erfaring med at øge den daglige trivsel hos børn og unge med psykiske eller fysiske udfordringer. Vi samarbejder i dag med +90 kommuner og oplever, at samarbejdet bidrager med øget livskvalitet hos børn og deres familier.

Afløsning i hjemmet

Aflastning for bedre livskvalitet 

Afløsning i hjemmet for børn kan være en løsning for borgere med særlige behov såsom psykiske eller fysiske funktionsnedsættelser. I DUOS hjælper vi 45 kommuner med omkring 300 afløsningsopgaver i private hjem. Vi har erfarne medarbejdere og vægter et personligt match mellem borger/familie og medarbejder højt. Vi er med til at skabe trivsel og de bedste rammer for barnet og familien ved at skræddersy en helhedsorienteret løsning, som tager udgangspunkt i familiens behov og situation.

Læs mere her

Børn med særlige behov

Vi sammensætter en løsning på tværs af forvaltninger og paragraffer

I DUOS har vi stor erfaring med at sammensætte en ordning til familier med børn med særlige behov, som kan være børn med multiple funktionsnedsættelser, særlige diagnoser og forskellige syndromer. Vi sammensætter et fast team med de rette faglige kompetencer og med erfaring indenfor særlige diagnoser på det sundhedsfaglige og pædagogiske område, så vi sikrer den bedste livskvalitet og trivsel for barnet og familien. Vi har særligt fokus på det tætte samarbejde med de pårørende. Derfor får familien tilknyttet en fast sundhedsfaglig eller pædagogisk driftsleder i DUOS, som følger familien og er bindeled til kommunen.

Læs mere her

Børn og unge med spiseforstyrrelse

Måltidsstøtte, tværfaglig støtte og stabilisering i eget hjem 

Hos børn og unge med en spiseforstyrrelse er udfordringerne komplekse, og der er brug for specialiseret hjælp. DUOS kan hjælpe med måltidsstøtte og stabilisering i eget hjem samt støtte på tværs af diagnoser. Vi arbejder med spiseforstyrrelser med mennesket i centrum. Derfor sætter vi fokus på at udvikle et målrettet forløb til den enkelte borger via vores socialpædagoger med psykiatrisk erfaring. Vi rekrutterer specialiserede teams til borgerens behov, og lægger vægt på at skabe faglig kvalitet og sammenhængende forløb i tæt samarbejde med tværfaglige aktører.

Læs mere her

 

Støtte- og kontaktpersoner

Hjælp til at få hverdagen til at fungere

I DUOS har vi erfarne medarbejdere, som kan støtte barnet socialt, praktisk og personligt i familien. Vi har særligt fokus på familiens trivsel og tager udgangspunkt i barnets situation, og tilrettelægger støtten særligt til det. Familien får en fast kontaktperson i DUOS, som følger den og står for at finde det bedst match af hjælper til barnet og familien.

Læs mere her

 

Ledsagelse af børn

Ledsagelse af høj kvalitet, som giver øget trivsel 

DUOS har leveret ledsagelse siden 1999 og varetager i dag driften af ledsageordningen i mere end 40 kommuner. Vi tager altid udgangspunkt i barnets situation og lægger vægt på at finde medarbejdere, som er et godt match med barnet og den hjælp, han eller hun har brug for. Derfor er vores medarbejdere stabile, og udskiftningen er meget lav. Med DUOS som leverandør kan I ofte opnå en økonomisk besparelse og samtidig opleve høj tilfredshed hos familien med ordningen.

Læs mere her

Praktisk hjælp og personlig pleje

En tryg hverdag med få personer i hjemmet 

I DUOS tilrettelægger vi den praktiske hjælp og yder den personlige pleje ud fra barnets behov og situation. Vi sikrer barnet og familien kontinuitet og den bedst mulige trivsel. Vores specialiserede driftsledere har baggrunde som pædagoger, sygeplejersker, fysioterapeuter, social- og sundhedsassistenter og tegnsprogstolke, som forstår barnets behov og kan finde den hjælp, der passer bedst til barnet og familien.

Læs mere her

Respiratorisk overvågning af børn

Stor erfaring med respiratorisk overvågning af børn og unge 

Respiratorisk overvågning kan foregå en del af døgnet eller hele døgnet og følger de retningslinjer, der lægges af regionernes lægefaglige myndighed. I DUOS har vi faglærte hjælpere som bl.a. sygeplejersker og social- eller sundhedsassistenter, samt ufaglærte hjælpere med stor erfaring inden for det respiratoriske område og en uddannelse fra RespirationsCenter Øst eller -Vest. Familien får en fast kontaktperson i DUOS, som de altid kan kontakte og få rådgivning hos. Familien kan også altid komme igennem på vores vagttelefon, som bemandes af tidligere intensivsygeplejersker – også udenfor den normale arbejdstid.

Læs mere her

Botilbud og børne- og ungehjem

Et fagligt og omsorgsfuldt tilbud med udgangspunkt i borgerens behov  

DUOS botilbud og børne- og ungehjem er en mulighed for socialpædagogisk støtte til børn og unge, der foregår uden for eget hjem på et botilbud eller et børne- og ungehjem. Vi har drevet bo- og opholdssteder i mere end 30 år og har stor erfaring med at hjælpe børn og unge. Vores botilbud og børne- og ungehjem leverer kvalitet på socialpædagogisk omsorg og individuelt tilrettelagte aktiviteter. Vi støtter børn og unge med psykosociale, adfærdsmæssige og indlæringsmæssige problemer, herunder børn med indad- og udadrettet adfærd.

Læs mere her

 

 

Hør hvad DUOS kan tilbyde

Christina Feldborg
Region Syddanmark
+45 2981 5976
chf@duos.dk
Jørgen Larsen
Hovedstaden og Nordsjælland
+45 2542 9636
jol@duos.dk
Tommy Hass Hall
Sjælland
+45 2783 1053
thh@duos.dk
Jens Krøyer
Region Midtjylland
+45 21948050
jek@duos.dk

Bestilling hos DUOS

Jens
Driftsleder
Christel
Socialpædagogisk driftsleder
Dorthe
Socialfaglig Ydelseschef
Lone
Sundhedsfaglig driftsleder
Maria
Fagkoordinator
Sine
Sundhedsfaglig driftsleder
Ann
Sundhedsfaglig driftsleder
Tasja
Sundhedsfaglig driftsleder
Linda
Sundhedsfaglig driftsleder
Katrine
Socialpædagogisk driftsleder
Didde
Driftsleder
Mette
Driftsleder
Lotte
Sundhedsfaglig driftsleder
Benjamin
Socialpædagogisk driftsleder
Michelle
Udviklingssygeplejerske
Signe
Sundhedsfaglig Driftsleder
Rikke
Socialpædagogisk driftsleder
Snezana
Sundhedsfaglig driftsleder
Karina
Ydelseschef

Lav din bestilling her

Skriv til os

36 34 79 00