Velkommen til 500 nye ledsagebrugere

Velkommen til 500 nye ledsagebrugere

I august måned har vi budt omkring 500 nye ledsagebrugere velkommen i DUOS – og til januar 2019 kommer endnu flere til. De nye ledsagebrugere er fra Gentofte, Lyngby Taarbæk, Gladsaxe, Rudersdal og Frederiksberg Kommune, der som indkøbsfællesskabet ’Spar 5’ er gået sammen om et udbud på ledsageområdet.

”Vi er glade for at kunne tilbyde endnu flere borgere vores service på ledsageområdet”, siger konstitueret administrerende direktør i DUOS, Sofus Rossing: ”Jo flere borgere vi kan tilbyde vores ledsageordning til, jo bedre kvalitet kan vi levere.”
Fleksibiliteten og leveringssikkerheden hænger ifølge Sofus Rossing sammen med en stor volumen: ”Vores store ledsagerkorps, der p.t. tæller 1.750 ledsagere, giver ledsagebrugeren mulighed for at vælge mellem forskellige kandidater til jobbet, og der er sikkerhed for, at man altid kan få en vikar”. Opmærksomhedspunktet ligger for ham i, at alle borgere og kommuner skal opleve den samme høje service. Det indebærer bl.a., at DUOS altid kan stille med en ledsager med 12 timers varsel og altid leverer et godt overblik over borgerens forbrug af timer.

Fleksibilitet for borgeren
I de fem kommuner bag indkøbsfællesskabet har fleksibilitet for borgeren også været i fokus. Mikael Bach Andersen, udbudskonsulent i Frederiksberg Kommune og projektleder for udbuddet forklarer, at man især har lagt vægt på, at ledsagebrugeren skal kunne bestille og afbestille sin ledsager med kort varsel:
”Det fælles indkøb i Spar 5 har – udover en god pris – givet mulighed for et højt og ensartet serviceniveau i de fem kommuner,” siger Mikael Bach Andersen: ”Det er nyt at gå sammen om et udbud på ledsageområdet. Men vi står helt klart stærkere nu, hvor vi kan følge op i fællesskab og har nye muligheder for at optimere internt.”

For DUOS består opgaven i alt det, der rækker ud over myndighedsfunktionen. Det vil sige rekruttering, personaleledelse, dialog med borgeren, rapportering af forbrug, lønudbetaling samt løbende opfølgning på, om borgeren er inden for personkredsen.
-Og så gør DUOS også noget ud af at skabe netværk mellem ledsagerne. Der arrangeres kurser, og rigtig mange deltager sammen med deres bruger i DUOS´ årlige julebanko.