Velkommen til 400 nye borgere

Velkommen til 400 nye borgere

 


Vi har vokseværk. Gennem de sidste seks måneder har vi sagt velkommen til mere end 400 nye borgere fra hele landet. Væksten skal bruges til at få et endnu stærkere borgerfokus i DUOS. – Vi ansætter nu BPA-konsulenter, der kan hjælpe med at få borgerperspektivet helt ind i forretningens maskinrum.

En del af de nye borgere er kommet til inden for ledsageområdet, hvor der er stigende efterspørgsel.  Her er Allerød, Lejre, Hillerød og Furesø de seneste kommunale kunder.

”Noget af det bedste ved at være en stor leverandør på det område, er, at vi kan tilbyde borgeren en fast ledsager, som han eller hun selv vælger,” siger ydelseschef Sofus Rossing. ”Vi kan skabe den sikkerhed for borgeren, fordi DUOS kan trække på et stort korps af ledsagere.”

I Region Midt og Syd er der også kommet nye borgere til: DUOS har fået nye respiratoriske hjælpeordninger på Ærø og Thurø og i det jyske i Sønderborg og Herning og Rebild – og så har vi også fået mere aktivitet i Aarhus. Et godt samarbejde med mange jobcentre har betydet, at vi hurtigt har kunnet rekruttere nye udførende medarbejdere.

DUOS i nye roller
Samtidig med at nye borgere er kommet til, har DUOS også fået nye roller over for kommunerne:
”Vi bliver i stigende grad brugt som rådgivere, undervisere og som konfliktmæglere – fx til at give en second opinion i forbindelse med afgørelser. Her kan vi bruge den viden, vi har opbygget ved at agere på tværs af mange kommuner,” forklarer Sofus Rossing.

Selvom Sofus Rossing glæder sig over udviklingen, er han også opmærksom på, at der kan være andre konsekvenser:

”Vi må ikke miste noget i forhold til den enkelte borger, fordi vi bliver større. Vi skal fortsat være fleksible og agere lokalt som samarbejdspartner for både borger og myndighed. Vores DNA ligger fast: Vi vil altid gøre hvad vi kan for at sætte borgeren i centrum. Derfor etablerer vi nu en mentorordning og et borgerpanel. Og så ansætter vi BPA-konsulenter, der kan hjælpe os med at få borgerperspektivet helt ind i forretningens maskinrum.”

Helhedsperspektivet
For at holde fast i den tætte dialog med kommunerne er er administrationen i Jylland opmandet, så DUOS er lokalt repræsenteret endnu flere steder.

En del af den tætte dialog med kommunen handler om at være opmærksom på helhedsperspektivet:
”DUOS er én aktør blandt mange: Træningscenter, videnscenter, kommune, region etc., og vi deltager meget gerne i netværksmøder om de komplekse hjælpeordninger,” siger Sofus Rossing. “Hjælpen til den enkelte borger må ikke blive fragmentarisk. Det er borgeren, der er i centrum – ikke sektorkomplikationer,” slutter han.