“Vi går en ekstra mil for, at familien får den
støtte, de har brug for”

For Katrine betyder det meget at være nærværende, faglig og ordentlig i sit arbejde som socialpædagogisk driftsleder på det specialiserede socialområde: ”I DUOS taler vi om, at man skal have DUOS-ånden med sig. Det handler om at være ordentlig, transparent og til stede i det, man laver.”

Katrine har en socialpædagogisk baggrund og 10 års praksiserfaring som udøvende pædagog, inden hun for to år siden startede i DUOS. Her arbejder hun primært med pædagogisk faglige opgaver, hvor hun hjælper borgere og familier med at få den støtte og hjælp, de har brug for.

Flere borgere med en spiseforstyrrelse har brug for specialiseret støtte

”Spiseforstyrrelser er et af de områder, jeg sidder meget med, og hvor jeg oplever, at flere borgere har brug for støtte. Det er sårbart for både borgeren og familien, og det varierer, hvor udsatte de unge er i deres udfordringer og spiseforstyrrelse. Derfor er det vigtigt, at vi lytter, er transparente og finder den rette støtte til den borger, det drejer sig om”, fortæller Katrine og fortsætter:

”Vi gør meget ud af at finde medarbejdere, der matcher borgeren og borgerens behov. Jeg oplever også, at medarbejderen bliver en vigtig støtte for borgeren, når jeg finder de rette kandidater, der matcher borgeren.”

Mennesket i centrum

En spiseforstyrrelse handler ikke kun om mad, men kan være et tegn på andre udfordringer så som diagnoser, følelsesmæssige, psykologiske eller sociale udfordringer. I den forbindelse fortæller Katrine, at det er vigtigt at se på spiseforstyrrelsen i et bredere og helhedsorienteret perspektiv med mennesket i centrum.

”Vi sidder med en forståelse af, at de unge ikke kommer med en spiseforstyrrelse alene, men at det er en strategi for noget andet. Derfor kigger vi ind i de udfordringer, som strategien med spiseforstyrrelse er for. Hvis ikke vi finder ud af, hvad udfordringerne er, ser vi ofte, at de tyer tilbage til strategien.”

Det tætte samarbejde skaber trygge rammer for familien

Alle 21 driftsledere i DUOS kommer som udgangspunkt med en udøvende faglig baggrund. Og ifølge Katrine er det netop en af styrkerne.

”Vi er meget menneskelige i det, vi laver, for vi har en forståelse for, hvad det vil sige i praksis at stå i opgaven. Derfor synes jeg, at vores rådgivning – både til familierne og til de udførende medarbejdere – bliver meget nærværende og menneskelig,” forklarer Katrine og uddyber:

”Når forældre eller pårørende ringer ind for at forklare mig om et barn eller en ung, kan jeg med min erfaring hurtigt sætte det ind i en kontekst.”

Katrine kommer nemlig med en bred pædagogisk erfaring – både fra aktivitetstilbud for mennesker med funktionsnedsættelser, som skolepædagog, støttepædagog og senest som pædagog på Behandlingsskolerne.

”Her arbejdede jeg med børn med særlige behov – fx paranoid skizofreni, skizofreni, angst, spiseforstyrrelse, selvskadende adfærd, autisme, ADHD m.v. Det er her, jeg har fået det største socialpædagogiske ballast.”

Relationen spiller en væsentlig rolle

Som driftsleder handler Katrines arbejde om at drifte kerneopgaver, men det handler også om meget mere end det. Det handler nemlig om at være den tætte sparringspartner og faglige rådgiver for både borger, familie, medarbejdere og sagsbehandlere i kommunen. Og at opbygge en tillidsfuld relation til familien og medarbejderen, som kan understøtte borgerens udvikling og stabilisering.

Driftslederne har meget fokus på pårørendesamarbejde, da de pårørendes kendskab til borgeren er en væsentlig ressource. De inddrages blandt andet ved samtaler, relevante møder og løbende sparring.

Som driftsleder er Katrine desuden meget ude af huset til møder med familien, kommunen og psykiatrien for at få skabt det bedst mulige samarbejde: ”Jeg er ofte ude til opstartsmøder, hvor vi har fået bevillingen, og jeg mødes med familien for at få den bedste start og samarbejde med borgeren og familien. Ud over det er jeg bl.a. til netværksmøder, VISO-møder og samarbejdsmøder.”

”Familien og de pårørende bruger mig rigtig meget til faglig sparring og rådgivning. Vores medarbejdere ringer også ind og søger råd og vejledning, og vi gør meget ud af at opsøge dem for at finde ud af, hvad de har brug for. Sagsbehandlerne i kommunerne søger også den faglige og konkrete sparring, og vi gør meget ud af at arbejde med at være transparente, fordi det giver et mere ærligt samarbejde.”

Kompleksiteten stiger i takt med udviklingen i samfundet

Katrine fortæller, at driftslederne kan mærke at, deres opgaver er blevet mere komplicerede inden for det sidste halve år. Derfor stiger omfanget af samarbejdet med sagsbehandlerne, de pårørende, de udførende medarbejdere og borgeren også i takt med udviklingen i samfundet.

”På de større opgaver har jeg hyppig sparring med kommunen. Og der er også tæt kontakt og sparring med sagsbehandleren på de spiseforstyrrede borgere, hvor jeg også har tæt borgerkontakt. Her ser jeg, og har opkald med, borgerne og familierne ofte, så de føler sig trygge med arbejdet, vi yder. Jeg kan også se, at vi lykkes bedre med opgaven, fordi de ikke kun ser medarbejderen, men ved at jeg er et rigtigt menneske, der ikke bare sidder ved en skærm. Så er der større tillid hele vejen rundt.”

”Det er rigtig vigtigt for mig, at jeg får lov til at være faglig, autentisk og ordentlig i mit arbejde. Det gør jeg i DUOS. Jeg føler mig mindst lige så dedikeret og faglig som pædagog, som da jeg var udførende, for her er min opgave at dykke ned i det teoretiske og faglige inden for det pædagogiske arbejde”, slutter Katrine af med.

Andre nyheder

Se alle nyheder

8. maj, 2024

  Ordene kommer fra Lene, som er pårørende til Lasse, der har demenssygdommen alzheimers. Her fortæller hun sin og Lasses...

Læs nyhed her

3. maj, 2024

For Katrine betyder det meget at være nærværende, faglig og ordentlig i sit arbejde som socialpædagogisk driftsleder på det specialiserede...

Læs nyhed her

18. april, 2024

Som sundhedsfaglig driftsleder hjælper Sine især borgere med nedsat syns- og høresans. Men hun er også med til at sikre...

Læs nyhed her

Skriv til os

36 34 79 00