Vikarservice

Vikarservice

Ferie, sygdom og perioder med spidsbelastning kan give behov for ekstra bemanding. Ved at benytte vikarservice kan der skabes sikkerhed for borgeren uden andre omkostninger end dem, der går til at dække den effektive arbejdstid.

Vores vikarer er udvalgt i henhold til vores kvalitetsstandarder, og rekrutteringen og ansættelsesforløbet følger vores HR-afdelings procedurer. Det betyder, at vi kan dokumentere kandidaternes faglige og personlige kvalifikationer, og at der er indhentet referencer og attester herunder straffeattest.

Vi tilbyder:
 • Danmarks største vikardatabase med over 50.000 kandidater
 • Rekruttering i hele landet inden for en uge
 • Mulighed for at teste vikaren i en prøveperiode
 • Vikarassistance for kortere og længere tid – ned til to timers ansættelse
 • Rekruttering og ansættelse i henhold til vores kvalitetsstandarder
 • Afholdelse af alle udgifter til løn, pension m.v.
Vikarkorpset

Vi kan tilbyde både ufaglærte vikarer samt faglærte vikarer inden for følgende faggrupper:

 • Sygeplejersker
 • Social- og sundhedsassistenter
 • Sygehjælpere
 • Ergoterapeuter
 • Fysioterapeuter
 • Lærere
 • Pædagoger og socialpædagoger
 • Pædagogiske assistenter
 • Serviceassistenter
 • + samt ufaglærte medarbejdere

Kontakt os

Chef for bemandingskontoret
Inge Pedersen
ipe@duos.dk