Fokus på trivsel og livskvalitet

DUOS har stor erfaring med at hjælpe borgere i deres daglige trivsel. Vi samarbejder i dag med +90 kommuner og oplever, at samarbejdet bidrager med høj tilfredshed og øget livskvalitet hos borgere og deres pårørende.

Særligt plejekrævende borgere

Vi sammensætter løsninger på tværs af forvaltninger og paragraffer

I DUOS har vi stor erfaring med at sammensætte helhedsforløb og tværfaglig støtte til særligt plejekrævende borgere, som kan være borgere med multiple funktionsnedsættelser, ALS, senhjerneskade, sklerose og sjældne sygdomme med højt observationsniveau, hvor løsningen indeholder flere paragraffer og forvaltninger.

Vores sundhedsfaglige og pædagogiske driftsledere samler et fast team med relevante kompetencer, den rette faglige viden og erfaringer ud fra borgerens behov. Det betyder færre personer i hjemmet, som lærer borgeren at kende og samtidig skaber tryghed for borgeren. Vi har også stort fokus på samarbejdet med de pårørende. Derfor får borgeren og de pårørende tilknyttet en fast og specialiseret driftsleder, som følger borgeren og er bindeled til kommunen.

Læs mere her

Borgere med spiseforstyrrelse

Måltidsstøtte og stabilisering i eget hjem samt støtte på tværs af diagnoser

DUOS kan hjælpe med måltidsstøtte og tværfaglig støtte hjemme hos borgeren. DUOS’ uddannede socialpædagoger har psykiatrisk baggrund og stor erfaring med spiseforstyrrelser, og kan sikre et tæt samarbejde med de øvrige aktører og dermed et sammenhængende forløb.

Vores erfaring viser, at den bedste støtte til stabilisering af en spiseforstyrrelse opnås gennem en tillidsfuld relation mellem borgeren og medarbejderen. Derfor lægger vi vægt på det gode match. Derudover sætter vi fokus på at udvikle et målrettet forløb til den enkelte borgers behov med støtte på tværs af diagnoser via vores pædagoger med psykiatrisk erfaring.

Læs mere her

Ledsagelse


Ledsagelse af høj kvalitet, som giver øget trivsel og høj tilfredshed hos borgerne

DUOS varetager i dag driften af ledsageordningen i over 40 kommuner. Vores specialiserede og erfarne rådgivere tilbyder sparring med både borgere, ledsagere og kommunale samarbejdspartnere. DUOS er en af Danmarks ældste private velfærdsleverandører og har leveret ledsagelse siden 1999. Vi har derfor stor erfaring og viden inden for ledsagelse.

Vi tager altid udgangspunkt i borgerens konkrete situation og sikrer et godt og velfungerende match mellem borger og ledsager, fordi vi ved, at relationer skaber velfærd. Med DUOS som leverandør kan I ofte opnå en økonomisk besparelse og samtidig opleve høj tilfredshed hos borgeren med ordningen.

Læs mere her

 

Afløsning i hjemmet


Helhedsorienteret støtte med stabile medarbejdere og borgeren i centrum

Vi hjælper i dag 45 kommuner med omkring 300 afløsningsopgaver i private hjem, hvor vi leverer hurtig rekruttering af erfarne og stabile medarbejdere, som kan være med til at sikre borgerens trivsel og give de pårørende større overskud.

Vi lægger vægt på at skabe de bedste rammer for borgeren og de pårørende ved at skræddersy en helhedsorienteret indsats, der tager udgangspunkt i borgerens behov og situation. Støtten kan også tilpasses løbende, hvis behovene ændrer sig hos borgeren, så kompetencer følger borgers behov. Ud over at rekruttere hurtigt har vi også stort fokus på relationen mellem borger og medarbejder. Vores erfaring viser nemlig, at det rigtige match giver færre udskiftninger og dermed skaber stabilitet, tryghed og trivsel for borgeren og de pårørende.

Læs mere her

 

 

Socialpædagogisk støtte

Hjælp til at få hverdagen til at fungere

Vi har erfarne hjælpere, som kan støtte socialt, praktisk og personligt i familien. Vores hjælpere har erfaring med diagnoser inden for autisme, ADHD samt andre psykiske eller fysiske udfordringer.

Vi lægger vægt på borgerens trivsel og tager udgangspunkt i hans eller hendes situation og tilrettelægger støtten særligt til den. Borgeren og de pårørende får en fast kontaktperson i DUOS, som følger dem og står for at finde det bedste match af hjælper til borgeren.

Læs mere her

 

Praktisk hjælp og personlig pleje

Faste medarbejdere, der skaber tryghed

Vi tilrettelægger den praktiske hjælp og yder den personlige pleje ud fra borgerens behov og situation. DUOS’ specialiserede driftsledere har baggrunde som pædagoger, sygeplejersker, SSA’er, tegnsprogstolke, fysioterapeuter mv. og forstår borgerens behov og den hjælp, der passer bedst.

I DUOS kan vi tilbyde en sammenhængende hjælp, hvor flere opgaver løses af den samme medarbejder for at reducere antallet af medarbejdere i hjemmet. Borgeren får tilknyttet en fast og specialiseret driftsleder, som forstår borgerens behov og er i løbende dialog med de pårørende og kommunen. Vi finder det rette match mellem borger og medarbejder, da vores erfaring er, at det er grundstenen for et godt og trygt samarbejde.

Læs mere her

BPA (Borgerstyret personlig assistance)

Kvalificeret sparring og rådgivning

I DUOS tilbyder vi BPA-administration, som kan gøre livet lettere for dig som arbejdsleder i en BPA-ordning. Du får en personlig rådgiver tilknyttet, som sætter sig grundigt ind i forholdene omkring din hjælpeordning. På den måde kan du vi altid tilbyde dig kvalificeret rådgivning. DUOS er godkendt af Socialtilsyn Hovedstaden til at drive BPA-virksomhed i hele landet.

Læs mere her

 

Respiratorisk overvågning

Erfarne og veluddannede medarbejdere

I DUOS har vi stor erfaring med respiratorisk overvågning. Respiratorisk overvågning kan foregå en del af døgnet eller hele døgnet, og følger de retningslinjer, der lægges af regionernes lægefaglige myndighed. Medarbejderne sammensættes efter behov i selvdækkende teams.

Vi har faglærte hjælpere som bl.a. sygeplejersker og social- eller sundhedsassistenter, samt ufaglærte hjælpere med stor erfaring inden for det respiratoriske område og en uddannelse fra RespirationsCenter Øst eller -Vest. Hos DUOS får I en fast driftsleder, I altid kan kontakte, og udenfor almindelig arbejdstid kan I komme i kontakt med os på vagttelefonen, som bemandes af tidligere intensivsygeplejersker.

Læs mere her

 

 

Bo- og opholdssteder

Et fagligt og omsorgsfuldt tilbud med udgangspunkt i borgerens behov  

Vi har drevet bo- og opholdssteder i mere end 30 år og har stor erfaring med at hjælpe voksne. Vi hjælper voksne i alderen op til 30 år.

Vores bo- og opholdssteder leverer kvalitet på socialpædagogisk omsorg og individuelt tilrettelagte aktiviteter. Vi støtter personer med psykosociale, adfærdsmæssige og indlæringsmæssige problemer, herunder voksne med indad- og udadrettet adfærd.

 

Læs mere her

 

SPS (Specialpædagogisk støtte)

DUOS hjælper studerende med funktionsnedsættelse til at kunne uddanne sig på lige fod med deres medstuderende

 

Vi tilbyder flere former for Specialpædagogisk Støtte (SPS) til studerende, der har behov for ekstra støtte under deres studier i hele landet. Vores mål er at hjælpe studerende med funktionsnedsættelse at uddanne sig på lige fod med deres medstuderende. DUOS leverer Specialpædagogisk støtte ud fra en samarbejdsaftale, der er indgået med Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK).

 

Læs mere her

 

Hør hvad DUOS kan tilbyde

Christina Feldborg
Region Syddanmark
+45 2981 5976
chf@duos.dk
Jørgen Larsen
Hovedstaden og Nordsjælland
+45 2542 9636
jol@duos.dk
Tommy Hass Hall
Sjælland
+45 2783 1053
thh@duos.dk
Jens Krøyer
Region Midtjylland
+45 21948050
jek@duos.dk

Bestilling hos DUOS

Jens
Driftsleder
Christel
Socialpædagogisk driftsleder
Dorthe
Socialfaglig Ydelseschef
Lone
Sundhedsfaglig driftsleder
Maria
Fagkoordinator
Sine
Sundhedsfaglig driftsleder
Ann
Sundhedsfaglig driftsleder
Tasja
Sundhedsfaglig driftsleder
Linda
Sundhedsfaglig driftsleder
Katrine
Socialpædagogisk driftsleder
Didde
Driftsleder
Mette
Driftsleder
Lotte
Sundhedsfaglig driftsleder
Benjamin
Socialpædagogisk driftsleder
Michelle
Udviklingssygeplejerske
Signe
Sundhedsfaglig Driftsleder
Rikke
Socialpædagogisk driftsleder
Snezana
Sundhedsfaglig driftsleder
Karina
Ydelseschef

Lav din bestilling her

Skriv til os

36 34 79 00