Ledsagelse

Ledsagelse

Ledsagelse – økonomisk besparelse og høj borgertilfredshed

DUOS varetager i dag driften af ledsageordningen i 25 kommuner. Vores specialiserede og erfarne rådgivere tilbyder sparring med både borgere, ledsagere og kommunale samarbejdspartnere. DUOS er en af Danmarks ældste private velfærdsleverandører og har leveret ledsagelse siden 1996, så vi har stor erfaring og viden inden for ledsagelse til både børn og voksne. Vi leverer driftssikker ledsagelse, hvor borgerens behov og tryghed er i centrum.

Vi tager altid udgangspunkt i borgerens konkrete situation og sikrer et godt og velfungerende match mellem borger og ledsager, fordi vi ved, at relationer skaber velfærd. Med DUOS som leverandør kan I ofte opnå en økonomisk besparelse og samtidig opleve høj tilfredshed hos borgeren med ordningen. Vi lægger vægt på at finde de medarbejdere, som er et godt match med borgeren og den hjælp, han eller hun har brug for. Derfor er vores hjælpere stabile, og udskiftningen er meget lav, hvilket borgerne sætter pris på. Vi overtager rekruttering, vikardækning og administrationen, og kan dermed frigive tid til andre opgaver hos jer.

Ledsagelse

Opstart af samarbejde med DUOS kan foregå sådan:

 • Opstartsmøde med borgeren
 • Hjælp til rekruttering af ledsager via Danmarks største rekrutteringsdatabase på handicapområdet
 • Løn- og personaleadministration
 • Løbende opfølgning på borgerens tilfredshed med ordningen
 • Overblik og kontrol af timeforbrug
 • Mulighed for som borger at få tilsendt timeopgørelsen hver måned via mail eller brev
 • Mulighed for en vikar ved sygdom

Ledsageordning for voksne

Har du en ledsageordning gennem DUOS, får du direkte kontakt med vores faste ledsageteam, og du kan altid komme i kontakt med os – vagttelefonen er åben udenfor normal arbejdstid. Ledsageordningen bevilges af kommunen til borgere i alderen 18-67 år, som har brug for hjælp til at deltage i aktiviteter uden for hjemmet grundet en funktionsnedsættelse. Kommunen kan bevilge op til 15 timer om måneden.

Timerne kan spares op i op til seks måneder og kan også bruges til rejser i udlandet. Aktiviteter for både ledsager og borger betales af borgeren. Du har også mulighed for privat at tilkøbe ekstra timer med din faste ledsager, kontakt DUOS for at høre nærmere.

Ledsagelse

Ledsagerordning for blinde og stærkt svagsynede

Ældre, som mister synet sent i livet føler sig ofte utrygge ved at færdes på egen hånd udenfor hjemmet, men kan få hjælp via Dansk Blindesamfund, som kan visitere 7 timers ledsagelse til borgere på +67, som er blinde eller stærkt svagsynede. Formålet med ordningen er at forebygge ensomhed blandt denne gruppe og give dem mulighed for at leve et aktivt og trygt liv.

Samarbejde mellem Dansk Blindesamfund og DUOS

Dansk Blindesamfund valgte DUOS som samarbejdspartner og leverandør, dvs. DUOS rekrutterer en ledsager til de borgere, som Dansk Blindesamfund visiterer. Ud over de faglige kvalifikationer har vi også altid fokus på, at der en god kemi mellem borger og medarbejder, da vi tror på, at den gode relation skaber trivsel.

Fakta om ordningen

 • Formålet med ordningen er at modvirke ensomhed og isolation blandt ældre med synshandicap, samt sikre at målgruppen kan deltage i udadvendte aktiviteter på lige fod med andre
 • Dansk Blindsamfund visiterer til ordningen og har valgt DUOS som leverandør. DUOS står for driften af ledsageordningen, herunder rekruttering af ledsagere til ledsagelse i alle landets kommuner
 • 7 timers ledsagelse pr. måned for den enkelte borger med mulighed for opsparing
 • Borgeren vælger selv, hvilke aktiviteter han/hun ønsker en ledsager til og kan selv pege på en ledsager eller kan lade DUOS finde én

Kontakt Dansk Blindesamfund, hvis I har borgere, som er interesseret i ordningen, kan I tage direkte kontakt til Dansk Blindesamfund på

 • Blind.dk/ledsagerordning
 • Telefon: 6916 1658 – mandag til fredag kl. 09.00-15.00
 • Email: kartoteket@blind.dk

Det gode match

Med det gode match forsøger vi altid at sikre en relation imellem borger og ledsager, hvor borgerens interesser og udvikling understøttes. Vi tilbyder en ydelse med høj faglighed i centrum. En personlig ledsager giver tryghed på turene uden for hjemmet. Ledsageren kan deltage i fritidsaktiviteter, gå med i skoven eller være med, når du skal deltage i et socialt arrangement med venner eller familie.

Med en personlig ledsager har du en at dele dine oplevelser med, og en som du kan være tryg ved, når du er på tur. Du disponerer selv over din ledsager i det aftalte tidsrum.

Vi har 20 års erfaring med ledsagelse til borgere. Vi er fleksible og tilbyder mulighed for, at du selv kan vælge din ledsager mellem flere kandidater til jobbet.

Hør hvad DUOS kan tilbyde:

Christina Feldborg

Christina F

Jylland og Fyn

Kontaktoplysninger:
 +45 2981 5976
 chf@duos.dk

Anne Julie Viholm

Anne

Nord- og Midtjylland

Kontaktoplysninger:
 +45 2194 1530
ajv@duos.dk

Jette Schmidt 

Jette

Kontaktoplysninger:
 +45 2961 6848
jes@duos.dk

Jørgen Larsen

Jørgen

Hovedstaden og Nordsjælland

Kontaktoplysninger:
 +45 2542 9636
 jol@duos.dk

Tommy Hass Hall

Tommy

Sjælland

Kontaktoplysninger:
 +45 2783 1053
thh@duos.dk

Bestilling hos DUOS

Nanna

Nanna
Ledsagerådgiver

Helle

Helle
Ledsagerådgiver

Wiki

Wiki
Ledsagerådgiver

Lia

Lia
Ledsagerådgiver

Sara

Sara
Ledsagerådgiver

Ring 3634 7900

Eller udfyld

DUOS løfter Brøndby Kommunes opgaver på ledsagerområdet §97, og en undersøgelse har vist, at 98% af borgerne er meget eller yderst tilfredse

Kent Max Magelund, Borgmester i Brøndby Kommune