Praktisk hjælp og personlig pleje

Praktisk hjælp og personlig pleje

Praktisk hjælp og personlig pleje

DUOS har specialiserede rådgivere (pædagoger, sygeplejersker, SSA’er, tegnsprogstolke m.fl.), som forstår borgerens behov og kan finde den hjælp, som passer bedst. Borgeren får tilknyttet en fast rådgiver, som er i løbende dialog med de pårørende og kommunen, og som sørger for, at der bliver fulgt op på spørgsmål. Vi finder det rette match mellem borger og medarbejder, da vores erfaring er, at det er grundstenen for et godt og langsigtet samarbejde, som giver tryghed hos borgeren og de pårørende og øget arbejdsglæde hos medarbejderen.

Vi tilrettelægger den praktiske hjælp og yder den personlige pleje ud fra borgerens behov og situation og kan tilbyde en sammenhængende hjælp, hvor flere opgaver løses af den samme medarbejder for at reducere antallet af medarbejdere i hjemmet. Ved større plejebehov kan vi sammensætte et fast team, som er omkring borgeren og på den måde sikrer kontinuitet og den bedst mulige trivsel.

Har I en borger med flere sammensatte ordninger, så se her, hvordan vi kan løse det: Særligt plejekrævende borgere

Praktisk hjælp og personlig pleje

Centralt element på tværs af ydelser

Borgeren er så vidt muligt inddraget i udførelsen af hjælpen og deltager i tilrettelæggelsen af hjælpen. Vi lægger vægt på, at der udvises situationsfornemmelse og en gensidig respekt, der gør, at borgeren oplever pleje- og hjælpesituationer som naturlige og ligeværdige.

Praktisk hjælp og personlig pleje indgår i den hjælp, som bliver bevilget af kommunen ud fra paragraffer i Serviceloven, herunder §§ 83, 94 og 95.

Den personlige pleje dækker over hjælp til personlig hygiejne, at få tøj på, at komme ud af sengen samt hjælp til at spise m.m. Den praktiske hjælp dækker blandt andet over hjælp til rengøring, tøjvask og indkøb

Hør hvad DUOS kan tilbyde:

Pia Maria Vørts

Pia

Kundechef med ansvar for Region Midtjylland og Nordjylland

Kontaktoplysninger:
📱 +45 6142 1769
📞 +45 3634 7945
📧 pmv@duos.dk

Christina Feldborg

Christina

Kundechef med ansvar for Region Syddanmark

Kontaktoplysninger:
📱+45 2981 5976
📞+45 3634 7982
📧 chf@duos.dk

Jørgen Larsen

Jørgen

Kundechef med ansvar for Region Sjælland og Hovedstaden

Kontaktoplysninger:
📱 +45 2542 9636
📞 +45 3634 4991
📧 jol@duos.dk

Jette Kongste Remmer

Jette

Sundhedsfaglig kundechef med ansvar for alle 5 regioner

Kontaktoplysninger:
📱 +45 6120 0589
📞 +45 3634 7916
📧 jkr@duos.dk

Bestilling hos DUOS

Jens

Jens
Rådgiver

Pernille

Pernille
Rådgiver

Ring 📞 3634 7900

Eller udfyld