Praktisk hjælp og personlig pleje

Praktisk hjælp og personlig pleje

Praktisk hjælp og personlig pleje

DUOS har specialiserede rådgivere (pædagoger, sygeplejersker, SSA’er, tegnsprogstolke m.fl.), som forstår borgerens behov og kan finde den hjælp, som passer bedst. Borgeren får tilknyttet en fast rådgiver, som er i løbende dialog med de pårørende og kommunen, og som sørger for, at der bliver fulgt op på spørgsmål. Vi finder det rette match mellem borger og medarbejder, da vores erfaring er, at det er grundstenen for et godt og langsigtet samarbejde, som giver tryghed hos borgeren og de pårørende og øget arbejdsglæde hos medarbejderen.

Vi tilrettelægger den praktiske hjælp og yder den personlige pleje ud fra borgerens behov og situation og kan tilbyde en sammenhængende hjælp, hvor flere opgaver løses af den samme medarbejder for at reducere antallet af medarbejdere i hjemmet. Ved større plejebehov kan vi sammensætte et fast team, som er omkring borgeren og på den måde sikrer kontinuitet og den bedst mulige trivsel.

Har I en borger med flere sammensatte ordninger, så se her, hvordan vi kan løse det: Særligt plejekrævende borgere

Praktisk hjælp og personlig pleje

Centralt element på tværs af ydelser

Borgeren er så vidt muligt inddraget i udførelsen af hjælpen og deltager i tilrettelæggelsen af hjælpen. Vi lægger vægt på, at der udvises situationsfornemmelse og en gensidig respekt, der gør, at borgeren oplever pleje- og hjælpesituationer som naturlige og ligeværdige.

Praktisk hjælp og personlig pleje indgår i den hjælp, som bliver bevilget af kommunen ud fra paragraffer i Serviceloven, herunder §§ 83, 94 og 95.

Den personlige pleje dækker over hjælp til personlig hygiejne, at få tøj på, at komme ud af sengen samt hjælp til at spise m.m. Den praktiske hjælp dækker blandt andet over hjælp til rengøring, tøjvask og indkøb

Hør hvad DUOS kan tilbyde:

Christina Feldborg

Christina F

Jylland og Fyn

Kontaktoplysninger:
+45 2981 5976
 chf@duos.dk

Anne Julie Viholm

Anne

Nord- og Midtjylland

Kontaktoplysninger:
+45 2194 1530
ajv@duos.dk

Jette Schmidt

Jette

Kontaktoplysninger:
+45 2961 6848
jes@duos.dk

Jørgen Larsen

Jørgen

Hovedstaden og Nordsjælland

Kontaktoplysninger:
 +45 2542 9636
 jol@duos.dk

Tommy Hass Hall

Tommy

Sjælland

Kontaktoplysninger:
+45 2783 1053
thh@duos.dk

Bestilling hos DUOS

Inge

Inge
Ydelseschef

Christel

Christel
Social pædagogisk driftsleder

Lone

Lone
Sundhedsfaglig driftsleder

Christina

Christina
Sundhedsfaglig driftsleder

Ann

Ann
Sundhedsfaglig driftsleder

Linda

Linda
Sundhedsfaglig driftsleder

Didde

Didde
Driftsleder

Jens

Jens
Driftsleder

Dorte

Dorthe
Social pædagogisk driftsleder

Maria

Maria
Sundhedsfaglig driftsleder

Sine

Sine
Sundhedsfaglig driftsleder

Tasja

Tasja
Sundhedsfaglig driftsleder

Katrine

Katrine
Social pædagogisk driftsleder

Ring 3634 7900

Eller udfyld