Respiratorisk overvågning

Respiratorisk overvågning

Respiratorisk overvågning

Veluddannede og erfarende medarbejdere i DUOS

DUOS har stor erfaring med respiratorisk overvågning, som kan foregå en del af døgnet eller hele døgnet. Vi har faglærte hjælpere eksempelvis sygeplejerske, social- eller sundhedsassistent og ufaglærte hjælpere med stor erfaring indenfor det respiratoriske område. Ufaglærte hjælpere har en praktisk og teoretisk uddannelse fra RespirationsCenter Øst eller RespirationsCenter Vest.

Vores tilrettelæggelse af den respiratoriske overvågning følger de retningslinjer, der lægges af regionernes lægefaglige myndighed.

Respiratorisk overvågning

Til borgere og pårørende med behov for respiratorisk overvågning

Hos DUOS får I en kontaktperson, som I altid kan kontakte, udenfor almindelig arbejdstid kan I komme i kontakt med os på vagttelefonen.  Den respiratorisk overvågnings vigtigste opgave er, at sikre frie luftveje og kan foregå i hjemmet og udenfor hjemme Vi sørger for, at der er trivsel og hjælperteamet fungerer, samt at de sundhedsfaglige krav på ordningen bliver overholdt. Rådgiveren deltager i regelmæssige personalemøder, hvor du, evt. dine pårørende og hjælperteamet drøfter store og små problemstillinger og aftaler vagtplan. Vi samarbejder om rekrutteringen af det bedste hjælperteam til dig. I tilfælde af sygdom sørger DUOS for vikardækning. Vi forsøger altid at finde en vikar, der et godt match til dig.

DUOS leverer den respiratoriske overvågning efter aftale med regionen, mens det er kommunen, der skal dække borgerens nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse.

Kontakt os

Anne-Elisabeth

Anne-Elisabeth
Sundhedsfaglig ydelseschef

Vibeke A

Vibeke
Sundhedsfaglig driftsleder

Pia S

Pia
Driftsleder

Jan

Jan
Driftsleder

Mette

Mette
Driftsleder

Stine

Stine
Driftsleder

Belinda

Belinda
Sundhedsfaglig Souschef 

Maria E O

Maria
Sundhedsfaglig Driftsleder  

Nikolaj

Nikolaj
Sundhedsfaglig Driftsleder  

Helle H

Helle
Sundhedsfaglig Driftsleder

Malene

Malene
Sundhedsfaglig Driftsleder

Ring 3634 7900