Socialpædagogisk støtte

Socialpædagogisk støtte

Socialpædagogisk støtte i samarbejde med DUOS

Socialpædagogisk støtte er en hjælp til borgere, der har brug for hjælp til at tage vare på deres eget liv. I DUOS lægger vi vægt på altid at tage udgangspunkt i borgerens situation og tilrettelægge støtten på borgerens præmisser. Vores målsætning er at styrke borgerens trivsel og udvikling med mulighed for at opnå, fastholde og udbygge kontakten til omverdenen, så det fremover bliver muligt at blive en del af samfundet samt benytte dets muligheder. Fundamentet for den rigtige støtte er den gode relation mellem støttepersonen og borgeren.

Socialpædagogisk støtte

Socialpædagogisk støtte kan udforme sig i følgende opgaver:

  • hjælp til at skabe struktur i hverdagen
  • hjælp til at planlægge økonomi
  • hjælp til at forstå offentlige/digital post
  • hjælp til at foretage indkøb samt at lave mad
  • hjælp til god personlig hygiejne
  • hjælp til oprydning og rengøring samt tøjvask
  • hjælp til at skabe sociale netværk.

 

Socialpædagogisk støtte

Formålet med socialpædagogisk støtte er, at borgeren bliver styrket eller kompenseret i forhold til sin funktionsnedsættelse, samt at borgeren gennem vejledning bliver i stand til at få et hverdagsliv til at fungere og dermed får øget trivsel og indflydelse på egen tilværelse. Socialpædagogisk støtte gives til borgere over 18 år, der bor i eget hjem eller på et botilbud. Det er kommunen, der vurderer behovet for støtten samt bevilliger den. Støttens omfang og varighed fastsættes individuelt ud fra borgerens situation.

Støtteperson

En støtteperson agerer som en personlig rådgiver for en ung eller en voksen borger, der har et særligt behov for hjælp til at få hverdagen til at hænge sammen. Støtten afhænger af den enkeltes udfordringer, ønsker og behov. Støttepersonens hjælp består oftest i pædagogisk, social eller følelsesmæssig støtte. Det vil sige, at borgeren får omsorg og vejledning som en hjælp til selvhjælp. For at opgaven kan lykkes, og støttepersonens arbejde kan give effekt, er det afgørende, at der skabes et tillidsforhold mellem støttepersonen og borgeren.

Socialpædagogisk støtte

Hør hvad DUOS kan tilbyde:

Pia Maria Vørts

Pia

Region Midtjylland og Nordjylland

Kontaktoplysninger:
📱 +45 6142 1769
📞 +45 3634 7945
📧 pmv@duos.dk

Christina Feldborg

Christina

Region Syddanmark

Kontaktoplysninger:
📱+45 2981 5976
📞+45 3634 7982
📧 chf@duos.dk

Jørgen Larsen

Jørgen

Region Sjælland og Hovedstaden

Kontaktoplysninger:
📱 +45 2542 9636
📞 +45 3634 4991
📧 jol@duos.dk

Bestilling hos DUOS

Jens

Jens
Rådgiver

Pernille

Pernille
Rådgiver

Ring 📞 3634 7900

Eller udfyld