Socialpædagogisk støtte i
samarbejde med DUOS

Foretag bestilling her

Socialpædagogisk støtte er en hjælp til borgere, der har brug for hjælp til at tage vare på deres eget liv.

Om Socialpædagogisk støtte

Socialpædagogisk støtte er en hjælp til borgere, der har brug for hjælp til at tage vare på deres eget liv. I DUOS lægger vi vægt på altid at tage udgangspunkt i borgerens situation og tilrettelægge støtten på borgerens præmisser. Vores målsætning er at styrke borgerens trivsel og udvikling med mulighed for at opnå, fastholde og udbygge kontakten til omverdenen, så det fremover bliver muligt at blive en del af samfundet samt benytte dets muligheder. Fundamentet for den rigtige støtte er den gode relation mellem støttepersonen og borgeren.

Socialpædagogisk støtte kan udforme sig i følgende opgaver:

  • hjælp til at skabe struktur i hverdagen
  • hjælp til at planlægge økonomi
  • hjælp til at forstå offentlige/digital post
  • hjælp til at foretage indkøb samt at lave mad
  • hjælp til god personlig hygiejne
  • hjælp til oprydning og rengøring samt tøjvask
  • hjælp til at skabe sociale netværk.

 

 

Socialpædagogisk støtte

Formålet med socialpædagogisk støtte er, at borgeren bliver styrket eller kompenseret i forhold til sin funktionsnedsættelse, samt at borgeren gennem vejledning bliver i stand til at få et hverdagsliv til at fungere og dermed får øget trivsel og indflydelse på egen tilværelse. Socialpædagogisk støtte gives til borgere over 18 år, der bor i eget hjem eller på et botilbud. Det er kommunen, der vurderer behovet for støtten samt bevilliger den. Støttens omfang og varighed fastsættes individuelt ud fra borgerens situation.

 

Støtteperson

En støtteperson agerer som en personlig rådgiver for en ung eller en voksen borger, der har et særligt behov for hjælp til at få hverdagen til at hænge sammen. Støtten afhænger af den enkeltes udfordringer, ønsker og behov. Støttepersonens hjælp består oftest i pædagogisk, social eller følelsesmæssig støtte. Det vil sige, at borgeren får omsorg og vejledning som en hjælp til selvhjælp. For at opgaven kan lykkes, og støttepersonens arbejde kan give effekt, er det afgørende, at der skabes et tillidsforhold mellem støttepersonen og borgeren.

Hør hvad DUOS kan tilbyde

Christina Feldborg
Fyn og Jylland
+45 2981 5976
chf@duos.dk
Jørgen Larsen
Hovedstaden og Nordsjælland
+45 2542 9636
jol@duos.dk
Tommy Hass Hall
Sjælland
+45 2783 1053
thh@duos.dk
Christian Riess
Hovedstaden og Sjælland
+45 2286 7426
clr@duos.dk

Bestilling hos DUOS

Jens
Driftsleder
Christel
Socialpædagogisk driftsleder
Dorthe
Socialpædagogisk driftsleder
Lone
Sundhedsfaglig driftsleder
Maria
Sundhedsfaglig driftsleder
Christina
Sundhedsfaglig driftsleder
Sine
Sundhedsfaglig driftsleder
Ann
Sundhedsfaglig driftsleder
Tasja
Sundhedsfaglig driftsleder
Linda
Sundhedsfaglig driftsleder
Katrine
Social pædagogisk driftsleder
Didde
Driftsleder
Mette
Driftsleder
Lotte
Sundhedsfaglig driftsleder
Benjamin
Socialpædagogisk driftsleder
Michelle
Udviklingssygeplejerske
Signe
Driftsleder
Rikke
Socialpædagogisk driftsleder
Snezana
Sundhedsfaglig driftsleder

Lav din bestilling her

Skriv til os

36 34 79 00