SPS (Specialpædagogisk støtte)

SPS

SPS (Specialpædagogisk støtte)

DUOS kan være jeres samarbejdspartner, som hjælper studerende med funktionsnedsættelser til at kunne uddanne sig på lige fod med andre. Du kan søge støtte til elever med ordblindhed, psykiske funktionsnedsættelser, høre-, syns- eller bevægelseshandicap, kroniske eller alvorlige sygdomme og talblindhed. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for sparring på området.

Typer af hjælp:

  • Støtteperson/mentor – som har til formål at understøtte den studerendes sociale og praktiske kompetencer på uddannelsen
  • Sekretærbistand – blandt andet hjælp til at tage noter
  • Praktisk hjælp – praktisk hjælp på studiet. Kan kombineres med andre hjælpeordninger, fx BPA.
SPS

Specialpædagogisk støtte i samarbejde med DUOS

Vi leverer specialpædagogisk støtte ud fra en samarbejdsaftale, som er indgået med Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Sådan er processen:

  • En studerende kontakter den SPS-ansvarlige med et ønske om specialpædagogisk støtte
  • Den SPS-ansvarlige kontakter styrelsen for at søge en bevilling
  • Når bevillingen går igennem, får DUOS besked
  • DUOS kontakter den studerende for at aftale det videre forløb.

Jeg er studerende, hvordan søger jeg SPS (specialpædagogisk støtte)?

Du kan søge om SPS, når du går på en videregående uddannelse eller en voksen- og efteruddannelse. Hvis du ønsker at søge SPS, skal du kontakte den SPS-ansvarlige på dit uddannelsessted. Dit uddannelsessted ansøger Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, som er dem, der bevilger hjælpen. Når hjælpen er bevilget, har du mulighed for at kontakte DUOS, hvor vi kan bistå med følgende:

  • rekruttering af enten støtteperson/studiementor, praktisk hjælper eller sekretær
  • varetage rekruttering, lønadministration og arbejdsgiveransvar
  • Fungere som bindeled mellem dig, uddannelsesstedet og Styrelsen om tilrettelæggelsen og udmøntningen af støtten samt fornyelse af bevillingen.

 

SPS

Kontakt os

Søren

Søren
Ydelseschef

Freja

Freja
SPS-rådgiver

Clea

Clea
SPS-rådgiver & Studentermedhjælper

Pia

Pia
SPS-rådgiver

Rikke

Rikke
SPS-rådgiver

Ring 3634 7900 – Tryk 4, tryk 1