Vikarservice

Vikarservice

Vikarservice

Vikarservice

DUOS Vikarservice er en hjælp til kommuner og regioner, der har behov for ekstra bemanding i tilfælde af, at den sædvanlige arbejdskraft ikke kan dække vagten. Vikarservice dækker på tværs af vores ydelsesområder. Vi har samarbejdet med kommuner og regioner siden 1996 og har et stort erfarent vikarkorps, som kan træde ind med kort varsel.

Vikarservice

Danmarks største vikarbase

DUOS har Danmarks største vikardatabase på handicapområdet. Vi har mere 20.000 kandidater  i vores database med dokumentation for kandidaternes faglige kvalifikationer og personlige kompetencer og kan supplere med referencer såfremt det ønskes. Alle har afleveret  straffeattester og børneattester, hvis det er nødvendigt for den opgave, der skal løses.

Vi kan dække vagter på tværs af hele landet indenfor en uge. Som kommune har I en prøveperiode, hvor I kan vurdere om samarbejdet fungerer efter hensigten. Vi kan dække vagter helt ned til to timers ansættelse.

Ingen skjulte omkostninger

Ferie, sygdom og perioder med høj belastning kan give behov for ekstra bemanding. Ved at benytte vikarservice kan der skabes sikkerhed for borgeren uden andre omkostninger end dem, der går til at dække den effektive arbejdstid. Vores vikarer er udvalgt i henhold til vores kvalitetsstandarder, og rekrutteringen og ansættelsesforløbet følger vores HR-afdelings procedurer.

Vikarservice

Vi dækker disse faggrupper

Vi kan tilbyde både ufaglærte vikarer samt faglærte vikarer inden for følgende faggrupper:

  • Sygeplejersker
  • Social- og sundhedsassistenter
  • Sygehjælpere
  • Pædagoger og socialpædagoger
  • Pædagogiske assistenter
  • Serviceassistenter
  • Studerende indenfor forskellige faggrupper (sygeplejersker, pædagoger, SOSU’er, SSA’er etc.)
  • Ufaglærte medarbejdere med erfaring indenfor forskellige områder

Hør hvad DUOS kan tilbyde:

Christina Feldborg

Christina F

Jylland og Fyn

Kontaktoplysninger:
+45 2981 5976
 chf@duos.dk

Anne Julie Viholm

Anne

Nord- og Midtjylland

Kontaktoplysninger:
+45 2194 1630
ajv@duos.dk

Jette Schmidt 

Jette

Kontaktoplysninger:
+45 2961 6848
jes@duos.dk

Jørgen Larsen

Jørgen

Hovedstaden og Nordsjælland

Kontaktoplysninger:
 +45 6142 1769
 jol@duos.dk

Tommy Hass Hall

Tommy

Sjælland

Kontaktoplysninger:
+45 2783 1053
thh@duos.dk

Bestilling hos DUOS

Julie

Julie
Beredskabschef

Jacob

Jacob
Booker

Peter H

Peter
Booker

Kim

Kim
Booker

Ring 3634 7900

Eller udfyld