Voksenhandicap

Voksenhandicap

Voksenhandicap er forskellige, nogle kræver støtte, andre gør ikke. Vores ydelser på voksenområdet tager altid udgangspunkt i borgerens handicap, perspektiv og behov. De kan være tilrettelagt ud fra en socialpædagogisk, en specialpædagogisk eller en sygeplejefaglig og rehabiliterende tilgang. Vi tager desuden afsæt i vores erfaring med, hvad der giver effekt for den enkelte borger i tæt samarbejde med borgeren og de pårørende. På den måde er vi med til at understøtte borgerens udvikling og livskvalitet og sikre, at man opnår mest muligt med at bevilge ydelsen.

Kompetencer

Vores udførende medarbejdere har forskellig uddannelsesmæssig baggrund. De faglærte medarbejdere kan fx have en uddannelse som pædagog, sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent. Vores ufaglærte hjælpere tilbydes kurser og sidemandsoplæring på jobbet.

Med ca. 300 respiratorbrugere og har vi et særligt indblik i de respiratoriske hjælpe- og plejeopgaver og i de handicaps og sygdomme, der påvirker vejrtrækningen. Vores respiratoriske medarbejdere arbejder på delegation fra Rigshospitalet Glostrup Respirationscenter Øst (RCØ), hvorfra de modtager systematisk oplæring gennem et sidemandsoplæringsprogram.

Kvalitet

Vi arbejder løbende på at forbedre kvaliteten af vores ydelser på baggrund af borgernes ønsker og behov. Udgangspunktet for hvert enkelt hjælperteam er at skabe det bedst mulige match med borgerens ønsker. Samtidig giver vores akut- og vikarteam størst mulig sikkerhed for, at borgerne altid modtager den hjælp, der er bevilget.
I forbindelse med en hjælpeordning garanterer vi fuld tryghed for borgeren og optimale vilkår for driften af ordningen gennem effektiv rekruttering, ubetinget leveringssikkerhed og et grundigt kendskab til de gældende regler.

DUOS som samarbejdspartner

Vi tilbyder at varetage ansvaret for alle de administrative og rådgivningsmæssige opgaver, der relaterer sig til en hjælpeordning. Det vil sige, at vi står for alt fra hjemmebesøg, rekruttering, ansættelse og instruktion af hjælpere, vagtplanlægning, lønadministration, rådgivning og vejledning af brugeren.

Borgeren, de bevilgende myndigheder og eventuelle pårørende og andre involverede parter behøver derved kun at henvende sig ét sted for at få overblik og svar på de mange spørgsmål, der naturligt opstår i forbindelse med det at have en hjælpeordning. Borgeren og de udførende medarbejdere omkring ham eller hende knyttes til en af vores rådgivere, der fungerer som en fast kontaktperson ved alle henvendelser.

Kontakt vores kundechefer

Skriv til vores kundechefer på kunde@duos.dk eller udfyld nedenstående formular.

Hvis du har behov for direkte kontaktoplysninger, så finder du dem her

*Skal udfyldes