Botilbud og børne- og ungehjem

Botilbud og børne- og ungehjem er en mulighed for socialpædagogisk støtte til børn og unge, der foregår uden for eget hjem på et botilbud eller et børne- og ungehjem.

Vi har drevet bo- og opholdssteder i mere end 30 år og har stor erfaring med at hjælpe børn, unge og voksne. Vi hjælper børn og unge i alderen 4-30 år.

Vores botilbud og børne- og ungehjem leverer kvalitet på socialpædagogisk omsorg og individuelt tilrettelagte aktiviteter. Vi støtter personer med psykosociale, adfærdsmæssige og indlæringsmæssige problemer, herunder børn med indad- og udadrettet adfærd.

 

Stærk kommunal samarbejdspartner og solid faglighed

Vores botilbud og børne- og ungehjem har konsolideret sig som en stærk kommunal samarbejdspartner med mange kommuner tilknyttet på tværs af landet. Vi er vellidt hos kommunerne, idet vi skaber samarbejde, som er forankret i gensidig respekt og en fælles retning.

De har en stærk pædagogisk faglighed og tilgang, hvor vi skaber trygge rammer med tydelige og omsorgsfulde voksne, der viser, at de vil de unge. Vi tror på det bedste i de unge, og vi giver dem mulighed for at udnytte deres fulde potentiale og samtidig udvikle sig. Vi tilrettelægger altid vores indsats efter barnet/den unges personlige og aktuelle behov.

Besøg tilbudsportalen

 

Vi hjælper både børn, voksne og deres familier

Vi dækker et behov for at hjælpe børn, unge og voksne med at kompensere for de udfordringer, som er til stede hos den enkelte – for derved at sikre livskvaliteten.

Vi hjælper familier, som oplever en hektisk og udmattende hverdag, og hjælper børn i trygge og hjemlige rammer. Vi har fokus på progression og størst mulig trivsel med afsæt i det enkelte menneskes individuelle behov.

Læs mere om botilbud og børne- og ungehjem i Nordjylland: Ølandhus

Læs mere om botilbud og børne- og ungehjem i Sønderjylland: Bøgegården

Personlig udvikling

Drømmen om et selvstændigt og frit liv gør, at vores botilbud og børne- og ungehjem er udgangspunkt for den individuelle udvikling. På vores botilbud og børne- og ungehjem har den enkelte person mulighed for personlig udvikling – hen imod en velfungerende hverdag i egne frie rammer. Vi følger ofte børn, unge og voksne fra vores trygge rammer – via en periode med støtte i eget hjem – til egen mestring af deres eget og frie liv.

 

Vi tilbyder:

  • Børn og unge (Barnets Lov §43) og efterværn/ungestøtte (Barnets Lov §114, §115 og §120) *
  • Socialpædagogisk støtte/Bostøtte (Serviceloven §85)
  • Støtte-/kontaktperson samt støtteophold (Barnets Lov §32 stk. 1, nr. 7 og Serviceloven §84)
  • Støttet og overvåget samvær (Serviceloven §71)
  • Voksne, midlertidigt og længerevarende ophold (Serviceloven §107)
  • Akut anbringelse
  • Privat-/specialskole
  • Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)

*massive psykiske, adfærds- og sociale problemer, fysiske som følelsesmæssige krænkelser, selvskadende, udad-/indadreagerende adfærd, tilknytnings- og kontaktforstyrrelser. Børn, unge og voksne der lider af angst, ADHD eller en ASF-forstyrrelse.

Hør hvad DUOS kan tilbyde

Christina Feldborg
Region Syddanmark
+45 2981 5976
chf@duos.dk
Jørgen Larsen
Hovedstaden og Nordsjælland
+45 2542 9636
jol@duos.dk
Tommy Hass Hall
Sjælland
+45 2783 1053
thh@duos.dk
Jens Krøyer
Region Midtjylland
+45 21948050
jek@duos.dk

Bestilling hos DUOS

Jens
Driftsleder
Christel
Socialpædagogisk driftsleder
Dorthe
Socialfaglig Ydelseschef
Lone
Sundhedsfaglig driftsleder
Maria
Fagkoordinator
Sine
Sundhedsfaglig driftsleder
Ann
Sundhedsfaglig driftsleder
Tasja
Sundhedsfaglig driftsleder
Linda
Sundhedsfaglig driftsleder
Katrine
Socialpædagogisk driftsleder
Didde
Driftsleder
Mette
Driftsleder
Lotte
Sundhedsfaglig driftsleder
Benjamin
Socialpædagogisk driftsleder
Michelle
Udviklingssygeplejerske
Signe
Sundhedsfaglig Driftsleder
Rikke
Socialpædagogisk driftsleder
Snezana
Sundhedsfaglig driftsleder

Lav din bestilling her

Skriv til os

36 34 79 00