Bo- og opholdssteder for børn

Bo- og opholdssteder

Bo- og opholdssteder er en mulighed for specialpædagogisk støtte til børn og unge, der foregår uden for eget hjem på et bo- og opholdssted. Vi har drevet bo- og opholdssteder i mere end 30 år og har stor erfaring med at hjælpe børn, unge og voksne. Vi hjælper børn og unge i alderen 4-30 år.

Vores bo- og opholdssteder leverer kvalitet på socialpædagogisk omsorg og individuelt tilrettelagte aktiviteter. Vi støtter personer med psykosociale, adfærdsmæssige og indlæringsmæssige problemer, herunder børn med indad- og udadrettet adfærd.

Stærk kommunal samarbejdspartner og solid faglighed

Vores bo- og opholdssteder har konsolideret sig som en stærk kommunal samarbejdspartner med mange kommuner tilknyttet på tværs af landet. Vi er vellidt hos kommunerne, idet vi skaber  samarbejde, som er forankret i gensidig respekt og en fælles retning.

Opholdsstederne har en stærk pædagogisk faglighed og tilgang, hvor vi skaber trygge rammer med tydelige og omsorgsfulde voksne, der viser, at de vil de unge. Vi tror på det bedste i de unge, og vi giver dem mulighed for at udnytte deres fulde potentiale og samtidig udvikle sig. Vi tilrettelægger altid vores indsats efter barnet/den unges personlige og aktuelle behov.

Besøg tilbudsportalen: https://tilbudsportalen.dk/tilbudssoegning/landing/index

Vi hjælper både børn, voksne og deres familier

Vi dækker et behov for at hjælpe børn, unge og voksne med at kompensere for de udfordringer, som er til stede hos den enkelte – for derved at sikre livskvaliteten.

Vi hjælper familier, som oplever en hektisk og udmattende hverdag, og hjælper børn i trygge og hjemlige rammer. Vi har fokus på progression og størst mulig trivsel med afsæt i det enkelte menneskes individuelle behov.

Læs mere om Bo- og Opholdsstedet Ølandhus

Personlig udvikling

Drømmen om et selvstændigt og frit liv gør, at vores opholdssteder er udgangspunkt for den individuelle udvikling. På vores Bo- og opholdssteder har den enkelte person mulighed for personlig udvikling – hen imod en velfungerende hverdag i egne frie rammer. Vi følger ofte børn, unge og voksne fra vores trygge rammer – via en periode med støtte i eget hjem – til egen mestring af deres eget og frie liv.

Bo- og opholdssteder
Bo- og opholdssteder

Vi tilbyder:

 • Børn og unge (§66) og efterværn (§76) *
 • Socialpædagogisk støtte/Bostøtte (§85)
 • Støtte-/kontaktperson (§52 og §54)
 • Støttet og overvåget samvær (§71)
 • Aflastning og midlertidigt ophold (§44 & §84)
 • Voksne, midlertidigt og længerevarende ophold (§107 & §108)
 • Ledsagelse (§97) og praktisk hjælp (§83)
 • Dagtilbud og beskæftigelse (§103 & §104)
 • Akut anbringelse
 • Privat-/specialskole og STU
 • Udredning, børnefaglig undersøgelse, visitering, familieterapi

 

*massive psykiske, adfærds- og sociale problemer, fysiske som følelsesmæssige krænkelser, selvskadende, udad-/indadreagerende adfærd, tilknytnings- og kontaktforstyrrelser. Børn, unge og voksne der lider af angst, ADHD eller en ASF-forstyrrelse.

Hør hvad DUOS kan tilbyde:

Christina Feldborg

Christina F

Jylland og Fyn

Kontaktoplysninger:
+45 2981 5976
 chf@duos.dk

Anne Julie Viholm

Anne

Nord- og Midtjylland

Kontaktoplysninger:
+45 2194 1530
ajv@duos.dk

Jette Schmidt

Jette

Kontaktoplysninger:
+45 2961 6848
jes@duos.dk

Jørgen Larsen

Jørgen

Hovedstaden og Nordsjælland

Kontaktoplysninger:
 +45 2542 9636
 jol@duos.dk

Tommy Hass Hall

Tommy

Sjælland

Kontaktoplysninger:
+45 2783 1053
thh@duos.dk

Bestilling hos DUOS

Ring 3634 7900

Eller udfyld