Særligt plejekrævende borgere

I DUOS kan vi hjælpe med at sammensætte en ordning til særligt plejekrævende borgere, som kan være borgere med multiple funktionsnedsættelser, senhjerneskade, ALS, sklerose og sjældne sygdomme med højt observationsniveau, hvor løsningen indeholder flere paragraffer og forvaltninger.

Vi kan hurtigt sammensætte faste og tværfaglige teams med relevante kompetencer, den rette faglige viden og erfaringer indenfor særlige diagnoser.

Tværfaglig støtte med faste og specialiserede teams

Vores specialiserede rådgivere har flere forskellige uddannelsesmæssige baggrunde, såsom sygeplejerske, social- og sundhedsassistent med psykiatrisk erfaring, pædagog, fysioterapeut m.m., som vi matcher den enkelte borgers situation og behov. På den måde sikrer vi den bedst mulige daglige trivsel og livskvalitet for borgeren og de pårørende.

Det får I med DUOS

  • Tværfaglig støtte med faste og specialiserede teams
  • Stor erfaring med komplekse ordninger på tværs af paragraffer/forvaltninger
  • Hurtig eksekvering på bevillinger, så ordningen kan komme i gang
  • Tæt samarbejde med pårørende, hvilket reducerer konfliktniveauet
  • Kvalificeret rådgivning, som forenkler sagsbehandlingen
  • Helhedsforløb der følger borger fra barn til voksen
  • Erfaring med at dokumentere i CURA og Nexus

Stor erfaring med ordninger på tværs af paragraffer og forvaltninger

Vores tværfaglige teams har stor erfaring med komorbiditet og komplekse behov, bl.a. opnået gennem vores arbejde med mere end 800 borgere med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser på det specialiserede socialområde. Det betyder, at vi hurtigt kan sammensætte en ordning til borgere, hvor løsningen indeholder flere paragraffer, faggrupper og forvaltninger.

Stabilitet og minimal udskiftning af hjælpere sikrer stærke relationer

Vi bestræber os altid på at sammensætte et team af medarbejdere med relevante kompetencer og erfaringer ud fra borgerens ønsker og behov. Det betyder færre hjælpere i hjemmet, som opnår et indgående kendskab til borgeren og dermed skaber tryghed for borgeren. Vores erfaring er også, at de trygge rammer er med til at stabilisere og udvikle borgerens tilstand.

Derudover har vi stort fokus på samarbejdet med de pårørende. Derfor er en fast kontaktperson hos DUOS bindeled mellem borger, pårørende og kommune.

Helhedsforløb der følger borgerens udvikling   

I DUOS leverer vi den rette hjælp hurtigt og sørger også for dækning i ydertimerne. Hjælpen tilpasses løbende og følger borgers behov. Vi arbejder med progression, og sammen med borgeren og kommunen sætter vi mål og delmål, som evalueres løbende på statusmøder. Ved terminalpatienter sørger vi for en god og stabil sidste tid for borgeren. Og tilbyder supervision i hjælperteamet.

Læs mere om, hvordan vi i DUOS arbejder med helhedsforløb.

Vi har særligt fokus på understøttelse af både opstart og den løbende drift fra DUOS’ kvalitetsprogram, og har erfaring med både CURA, Nexus og eget system, som vi benytter til løbende dokumentation.

En ordning bevilges af kommunen efter Servicelovens §83, §84, §85, §97 og §98 samt muligvis §138 i Sundhedsloven.

 

Case

Ung mand med sygdommen Spielmeyer-Vogt

Den unge mand har få funktioner tilbage og har personlig assistance hele døgnet. Dansk Spielmeyer-Vogt Forening superviserer DUOS’ team og drøfter dilemmaer i plejen med dem. Udfordringen er at give den bedste hjælp, der matcher hans gradvise tab af funktioner. Borgeren har desuden behov for støtte, der kan være med til at bevare hans forståelse af sig selv som en selvstændig ung mand. Medarbejderen fra DUOS inddrager ham i aktiviteter og i sin egen pleje ved at bruge musik, da hørelsen vil være den sidste funktion, som forsvinder. Hver rutine har sin sang.

 

Case

Kvinde med ALS

Kvinden har personlig assistance hele døgnet. Hun er lammet og bruger respirator, og hendes tilstand forværres gradvist. Medarbejderen fra DUOS bistår den kommunale hjemmepleje i forbindelse med den personlige pleje. DUOS’ coach er fast tilknyttet hjælpeordningen og holder tæt dialog med borgeren, hendes pårørende og hjælperteamet. Kvinden har behov for at være skærmet mod stress, så hun bevarer mest mulig energi. Derfor er det afgørende at fastholde hendes medarbejdere i jobbet og undgå brug af vikarer. DUOS’ coach laver aftaler om plejen med kvinden og hendes pårørende og støtter medarbejderne i deres oplevelser af at være vidner til et fremadskridende forløb.

 

Case

Selvdækkende team var med til at skabe stabilitet og trivsel for ung mand 

En ung mand blev opsagt i sit botilbud, da de andre beboere var bange for ham, og han måtte derfor ikke længere færdes i fællesmiljøerne. Borgeren havde en mental retardering, fremstod impulsstyret og kunne være verbalt truende.

Kommunen henvendte sig til DUOS, og vi startede med en fast vagt hos borgeren for at skærme de andre beboere. Derefter fik vi inden for en uge sammensat et team af 9 faglærte og ufaglærte medarbejdere med erfaringer fra tilsvarende opgaver. Det selvdækkende team af faste medarbejdere hjalp borgeren hele døgnet, hvilket førte til både øget trivsel, tryghed og stabilitet hos borgeren, der nu er videre på et nyt bosted.

Hør hvad DUOS kan tilbyde

Christina Feldborg
Region Syddanmark
+45 2981 5976
chf@duos.dk
Jørgen Larsen
Hovedstaden og Nordsjælland
+45 2542 9636
jol@duos.dk
Tommy Hass Hall
Sjælland
+45 2783 1053
thh@duos.dk
Jens Krøyer
Region Midtjylland
+45 21948050
jek@duos.dk

Bestilling hos DUOS

Jens
Driftsleder
Christel
Socialpædagogisk driftsleder
Dorthe
Socialfaglig Ydelseschef
Lone
Sundhedsfaglig driftsleder
Maria
Fagkoordinator
Sine
Sundhedsfaglig driftsleder
Ann
Sundhedsfaglig driftsleder
Tasja
Sundhedsfaglig driftsleder
Linda
Sundhedsfaglig driftsleder
Katrine
Socialpædagogisk driftsleder
Didde
Driftsleder
Mette
Driftsleder
Lotte
Sundhedsfaglig driftsleder
Benjamin
Socialpædagogisk driftsleder
Michelle
Udviklingssygeplejerske
Signe
Sundhedsfaglig Driftsleder
Rikke
Socialpædagogisk driftsleder
Snezana
Sundhedsfaglig driftsleder

Lav din bestilling her

Skriv til os

36 34 79 00