Særligt plejekrævende borgere

Særligt plejekrævende borgere

Særligt plejekrævende borgere

DUOS kan hjælpe med at sammensætte en ordning til særligt plejekrævende borgere, som kan være borgere med multiple funktionsnedsættelser, hvor løsningen indeholder flere paragraffer og forvaltninger. Vi kan hurtigt sammensætte et team med forskellige kompetencer og med erfaring indenfor særlige diagnoser, så vi sikrer den bedste livskvalitet og trivsel for borgeren og de pårørende. Vores erfaring viser, at DUOS kan hjælpe kommunen med at nedbringe konfliktniveau og overtage dialog og koordinering med familien, rekruttering, vikardækning og administration, som dermed frigør ressourcer i kommunen.

Vi lægger vægt på at sammensætte et hjælperteam, som er et godt match med borgeren og den hjælp, han eller hun har brug for, og som både fagligt og personligt passer til borgeren. Vores hjælpere er stabile, og udskiftningen er meget lav, hvilket borgere og de pårørende sætter pris på. Borgeren får tilknyttet en rådgiver, som følger ham/hende og er bindeled til kommunen.

Vi arbejder med progression og sammen med borgeren og kommunen sætter vi mål og delmål, som evalueres løbende på statusmøder. Ved terminalpatienter sørger vi for en god og stabil sidste tid for borgeren. Og tilbyder supervision i hjælperteamet.

En ordning bevilges af kommunen efter Servicelovens §83, 85, 97 og 98 samt muligvis §138 i Sundhedsloven.

Særligt plejekrævende borgere

Case

Ung mand med sygdommen Spielmeyer-Vogt

Den unge mand har få funktioner tilbage og har personlig assistance hele døgnet. Dansk Spielmeyer-Vogt Forening superviserer DUOS’ team og drøfter dilemmaer i plejen med dem. Udfordringen er at give den bedste hjælp, der matcher hans gradvise tab af funktioner. Borgeren har desuden behov for støtte, der kan være med til at bevare hans forståelse af sig selv som en selvstændig ung mand. Medarbejderen fra DUOS inddrager ham i aktiviteter og i sin egen pleje ved at bruge musik, da hørelsen vil være den sidste funktion, som forsvinder. Hver rutine har sin sang.

Case

Kvinde med ALS

Kvinden har personlig assistance hele døgnet. Hun er lammet og bruger respirator, og hendes tilstand forværres gradvist. Medarbejderen fra DUOS bistår den kommunale hjemmepleje i forbindelse med den personlige pleje. DUOS’ coach er fast tilknyttet hjælpeordningen og holder tæt dialog med borgeren, hendes pårørende og hjælperteamet. Kvinden har behov for at være skærmet mod stress, så hun bevarer mest mulig energi. Derfor er det afgørende at fastholde hendes medarbejdere i jobbet og undgå brug af vikarer. DUOS’ coach laver aftaler om plejen med kvinden og hendes pårørende og støtter medarbejderne i deres oplevelser af at være vidner til et fremadskridende forløb.

Særligt plejekrævende borgere

Model over processen

Særligt plejekrævende borgere

Hør hvad DUOS kan tilbyde:

Christina Feldborg

Christina_200x200

Jylland og Fyn

Kontaktoplysninger:
📱+45 2981 5976
📞+45 3634 7982
📧 chf@duos.dk

Jørgen Larsen

Jørgen

Sjælland og Hovedstaden

Kontaktoplysninger:
📱 +45 2542 9636
📞 +45 3634 4991
📧 jol@duos.dk

Bestilling hos DUOS

Inge

Inge
Ydelseschef

Christel_200x200

Christel
Rådgiver

Lone_200x200

Lone
Rådgiver

Jens

Jens
Rådgiver

Ole_200x200

Ole
Rådgiver

Dorte_200x200

Dorthe
Rådgiver

Ring 📞 3634 7900

Eller udfyld