SPS (Specialpædagogisk støtte)

Three friends meetup in Copenhagen downtown during a beautiful spring day.

SPS (Specialpædagogisk støtte)

DUOS kan være jeres samarbejdspartner, som hjælper elever med funktionsnedsættelser til at kunne uddanne sig på lige fod med andre. Du kan som studievejleder/uddannelsessted søge støtte til elever med ordblindhed, psykiske funktionsnedsættelser, høre-, syns- eller bevægelseshandicap, kroniske eller alvorlige sygdomme og talblindhed. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for sparring på området.

Typer af hjælp:

  • Støtteperson/mentor – som har til formål at understøtte den studerendes sociale og praktiske kompetencer på uddannelsen
  • Sekretærbistand – blandt andet hjælp til at tage noter
  • Praktisk hjælp – praktisk hjælp i skolen. Kan kombineres med andre hjælpeordninger, fx BPA.
Close up of a coworkers working together on a project

Specialpædagogisk støtte

Vi leverer specialpædagogisk støtte ud fra en samarbejdsaftale, som er indgået med Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Sådan er processen:

  • En elev kontakter studievejleder med et ønske om specialpædagogisk støtte
  • Du kontakter styrelsen for at søge en bevilling
  • Når bevillingen går igennem, får DUOS besked
  • DUOS kontakter eleven for at aftale det videre forløb.

Jeg er elev, hvordan søger jeg specialpædagogisk støtte (SPS)?

Du kan søge om SPS, når du går på en ungdomsuddannelse, forberedende grunduddannelse og videregående uddannelse. Hvis du ønsker at søge SPS, skal du kontakte den SPS-ansvarlige på dit uddannelsessted. Gennem samtaler med dig laver dit uddannelsessted ansøgningen, som sendes til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, som er dem, der bevilger hjælpen. Når hjælpen er bevilget, har du mulighed for at kontakte DUOS, hvor vi kan bistå med følgende:

  • Rekruttering af enten støtteperson/studiementor, praktisk hjælper eller sekretær
  • Varetagelse af lønadministration og arbejdsgiveransvar
  • Fungere som bindeled mellem dig, uddannelsesstedet og Styrelsen om tilrettelæggelsen og udmøntningen af støtten samt fornyelse af bevillingen.

 

Young women working on common homework project together using technology. Teamwork at coffee shop in the city

Kontakt os

Søren

Søren
Ydelseschef

Freja

Freja
SPS-rådgiver

Clea

Clea
SPS-rådgiver & Studentermedhjælper

Pia

Pia
SPS-rådgiver

Rikke

Rikke
SPS-rådgiver

Ring 3634 7900 – Tryk 4, tryk 1