For kommuner

DUOS har en lang historie og samarbejder i dag med +90 kommuner. Et samarbejde med DUOS og kommunen skaber mulig økonomisk besparelse og frigivelse af administrative ressourcer i kommunen, når vi står for effektiv rekruttering, vikardækning og administration.

Et samarbejde med DUOS og kommunen kan bidrage med høj tilfredshed og øge livskvaliteten hos borgerne. Vi hjælper langtidsledige borgere og flexjobbere i job gennem vores kurser, der skaber et godt fundament for at arbejde som bl.a. handicaphjælper eller ledsager.

Ledsagelse – høj tilfredshed blandt borgere

Med DUOS som leverandør kan I ofte opnå en økonomisk besparelse og samtidig opleve høj tilfredshed hos borgeren med ordningen. Vi lægger vægt på at finde de medarbejdere, som er et godt match med borgeren og den hjælp han eller hun har brug for. Derfor er vores medarbejdere stabile og udskiftningen er meget lav, det sætter borgeren pris på. Vi overtager rekruttering, vikardækning og administrationen, så I kan tage jer af andre ting.

Læs mere her

 

Særligt plejekrævende borgere – Vi sammensætter en løsning på tværs af forvaltninger og paragraffer

Vi har stor erfaring med at sammensætte et særligt tilbud til børn og voksne med multible funktionsnedsættelser. Vi samler et team med relevante kompetencer og erfaringer og gør det nemt for jer, hvis løsningen skal findes på tværs af forvaltninger.

Læs mere her

 

Afløsning i hjemmet

Stabile medarbejdere med god kontakt til borgerne er noget af det I kan forvente med DUOS. Vi lægger stor vægt på, at medarbejder og borger skal være et godt match, så I begge trives med løsningen og opnår et langvarigt samarbejde og høj tilfredshed.

Læs mere her

 

Socialpædagogisk støtte –  hjælp til at få hverdagen til at fungere

Vi har erfarne medarbejdere, som kan støtte borgere i sociale, praktiske og personlige aspekter i borgerens liv. Vi lægger vægt på borgerens trivsel. Vi tager udgangspunkt i borgerens situation og tilrettelægge støtten på borgerens egne præmisser.

Læs mere her

 

Bo- og opholdssteder  –  stærk kommunal samarbejdspartner og solid faglighed

Bo- og opholdssteder er en mulighed for specialpædagogisk støtte til børn og unge, der foregår uden for eget hjem på et bo- og opholdssted. Vores bo- og opholdssteder leverer kvalitet på socialpædagogisk omsorg og individuelt tilrettelagte aktiviteter. Vi støtter personer med psykosociale, adfærdsmæssige og indlæringsmæssige problemer, herunder børn med indad- og udadrettet adfærd.

Læs mere her

Hør hvad DUOS kan tilbyde

Christina Feldborg
Fyn og Jylland
+45 2981 5976
chf@duos.dk
Jørgen Larsen
Hovedstaden og Nordsjælland
+45 2542 9636
jol@duos.dk
Tommy Hass Hall
Sjælland
+45 2783 1053
thh@duos.dk

Bestilling hos DUOS

Inge
Ydelseschef
Jens
Driftsleder
Christel
Social pædagogisk driftsleder
Dorthe
Social pædagogisk driftsleder
Lone
Sundhedsfaglig driftsleder
Maria
Sundhedsfaglig driftsleder
Christina
Sundhedsfaglig driftsleder
Sine
Sundhedsfaglig driftsleder
Ann
Sundhedsfaglig driftsleder
Tasja
Sundhedsfaglig driftsleder
Linda
Sundhedsfaglig driftsleder
Katrine
Social pædagogisk driftsleder
Didde
Driftsleder
Mette
Driftsleder

Lav din bestilling her

Skriv til os

36 34 79 00