For kommuner

For kommuner

DUOS har en lang historie og samarbejder i dag med 89 kommuner. Et samarbejde med DUOS og kommunen skaber mulig økonomisk besparelse og frigivelse af administrative ressourcer i kommunen, når vi står for effektiv rekruttering, vikardækning og administration.

Et samarbejde med DUOS og kommunen kan bidrage med høj tilfredshed og øge livskvaliteten hos borgerne. Vi hjælper langtidsledige borgere og flexjobbere i job gennem vores kurser, der skaber et godt fundament for at arbejde som bl.a. handicaphjælper eller ledsager.

Ledsagelse

Ledsagelse – høj tilfredshed blandt borgere

Med DUOS som leverandør kan I ofte opnå en økonomisk besparelse og samtidig opleve høj tilfredshed hos borgeren med ordningen. Vi lægger vægt på at finde de medarbejdere, som er et godt match med borgeren og den hjælp han eller hun har brug for. Derfor er vores medarbejdere stabile og udskiftningen er meget lav, det sætter borgeren pris på. Vi overtager rekruttering, vikardækning og administrationen, så I kan tage jer af andre ting.

Læs mere her: https://duos.dk/voksen-ledsagelse/

Særligt plejekrævende borgere

Særligt plejekrævende borgere – Vi sammensætter en løsning på tværs af forvaltninger og paragraffer

Vi har stor erfaring med at sammensætte et særligt tilbud til børn og voksne med multible funktionsnedsættelser. Vi samler et team med relevante kompetencer og erfaringer og gør det nemt for jer, hvis løsningen skal findes på tværs af forvaltninger.

Læs mere her: https://duos.dk/born-spb/

Afløsning i hjemmet for børn

Afløsning i hjemmet

Stabile medarbejdere med god kontakt til borgerne er noget af det I kan forvente med DUOS. Vi lægger stor vægt på, at medarbejder og borger skal være et godt match, så I begge trives med løsningen og opnår et langvarigt samarbejde og høj tilfredshed.

Læs mere her: https://duos.dk/born-aflosning/

Bo- og opholdssteder

Socialpædagogisk støtte –  hjælp til at få hverdagen til at fungere

Vi har erfarne medarbejdere, som kan støtte borgere i sociale, praktiske og personlige aspekter i borgerens liv. Vi lægger vægt på borgerens trivsel. Vi tager udgangspunkt i borgerens situation og tilrettelægge støtten på borgerens egne præmisser.

Læs mere her: https://duos.dk/voksen-socialpaedagogisk-stotte/

Bo- og opholdssteder

Bo- og opholdssteder  –  stærk kommunal samarbejdspartner og solid faglighed

Bo- og opholdssteder er en mulighed for specialpædagogisk støtte til børn og unge, der foregår uden for eget hjem på et bo- og opholdssted. Vores bo- og opholdssteder leverer kvalitet på socialpædagogisk omsorg og individuelt tilrettelagte aktiviteter. Vi støtter personer med psykosociale, adfærdsmæssige og indlæringsmæssige problemer, herunder børn med indad- og udadrettet adfærd.

Læs mere her: https://duos.dk/born-bo-ophold/

Hør hvad DUOS kan tilbyde:

Christina Feldborg

Christina F

Jylland og Fyn

Kontaktoplysninger:
+45 2981 5976
 chf@duos.dk

Anne Julie Viholm

Anne

Nord- og Midtjylland

Kontaktoplysninger:
+45 2981 5976
ajv@duos.dk

Jette Schmidt 

Jette

Kontaktoplysninger:
+45 2961 6848
jes@duos.dk

Jørgen Larsen

Jørgen

Hovedstaden og Nordsjælland

Kontaktoplysninger:
 +45 2542 9636
 jol@duos.dk

Tommy Hass Hall

Tommy

Nord- og Midtjylland

Kontaktoplysninger:
+45 2981 5976
thh@duos.dk

Bestilling hos DUOS

Ring 3634 7900

Eller udfyld