Inddragelse af barnet

Tilmeld dig seminaret

Med barnets lov har kommunerne fra 1. januar 2024 fået pligt til at inddrage barnet i sagsbehandlingen uanset, om det er et barn med sociale udfordringer eller et barn med nedsat funktionsevne og uanset hvilken ansøgning eller henvendelse, der er tale om.

Der sker dermed et markant skift i sagsbehandlingsreglerne for vurdering af støtte til børn og unge med nedsat funktionsevne og deres forældre, og det kan give en række udfordringer i kommunerne.

Mange sagsbehandlere har deltaget i kurser i børnesamtalen men savner de særlige vinkler, inddragelsen af børn og unge med handicap kræver. Der er ingen tal for, om det primært er børn med fysisk eller med psykisk nedsat funktionsevne, der tales eller ikke tales med, men man kan formode, at børn og unge uden sprog samt børn og unge med udviklingsforstyrrelse eller mental retardering kan være en udfordring for sagsbehandleren. Dem vil vi sætte fokus på, på dette seminar.

Om seminaret

Vi indleder med et overblik over de nye regler i Barnets Lov, hvor vi vil drøfte hvordan vi kan inddrage alle børn og unge – herunder en snak om, hvordan skal vi navigere, hvis forældrene ikke ønsker barnet inddraget, eller hvis vi er bekymrede for, om barnet kan medvirke.

Vi runder derudover de helt særlige situationer, hvor vi skal undlade den direkte kontakt, og sætter lys på, hvordan vi i de sager kan tilvejebringe barnets perspektiv på anden vis. Du vil få rig mulighed for at drøfte de

 

Det bliver du klogere på med seminaret

  • Hvad betyder de nye inddragelsesregler i barnets lov for handicapområdet?
  • Hvilke overvejelser og dilemmaer der er ved inddragelsen?
  • Hvordan du forbereder, gennemfører og følger op på samtalen med barnet med en betydelig nedsat funktionsevne?
  • Hvad gør vi i de helt særlige tilfælde, hvor den direkte kontakt ikke kan gennemføres?

Skriv til os

36 34 79 00