Inddragelse af barnet

Tilmeld dig seminaret

De senere år er begrebet inddragelse kommet mere og mere til sin ret i arbejdet med børn og unge. For nogle år siden udarbejdede Socialstyrelsen 4 pejlemærker for kvalitet i sagsbehandlingen, og pejlemærke 1 handler om inddragelse. Dette og meget mere dykker vi ned i på dette gratis online seminar.

Om seminaret

På seminaret sætter vi fokus på inddragelse af barnet eller den unge i sagsbehandlingen, uanset om der er tale om et lovkrav, eller om det er en følge af god sagsbehandlingsskik at inddrage barnet i dets egen sag.

Vi runder udfordringerne med inddragelse i forbindelse med støtte efter servicelovens regler om råd og vejledning i § 11, dækning af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste efter § 41 og 42, afløsning og aflastning efter § 84, ledsagerordningen 45, særlig støtte efter § 52 samt andet relevant, der dukker op i løbet af eftermiddagen.

Vi tager også et ganske kort kig på, hvordan Barnets Lov vil sidestille børn og unge med nedsat funktionsevne med børn og unge med sociale udfordringer i forhold til inddragelse i egen sag og eget liv. Hvis du vil vide mere om Barnets Lov, har vi også et seminar om det.

På seminaret får du mulighed for at sparre og videndele med andre sagsbehandlere samt få et ekstra værktøj eller to til hverdagens sager.

Inge kom med mange gode eksempler på, hvordan man griber inddragelse af børn an.

Det bliver du klogere på med seminaret

  • Hvornår du kan, skal og bør inddrage børn og unge i deres egen sag
  • Hvilke overvejelser og dilemmaer der er ved inddragelsen
  • Socialstyrelsens pejlemærke 1 om inddragelse som en del af sagsbehandlingen
  • Hvordan du forbereder, gennemfører og følger op på samtalen med barnet
  • Hvordan udsatte unge oplever deres egen inddragelse i sagsbehandlingen

Skriv til os

36 34 79 00