Støtteformer

Er du i tvivl om de forskellige støtteformer? Så kan du finde svar nedenfor og komme godt videre. Du kan også altid skrive eller ringe til os.

Studiementor | Støtteperson | Praktisk hjælp med vikardækning | Praktisk hjælp | Sekretær-støtte | Studiestøtte-timer

 

Studiementor

 

Støtteperson

 

Praktisk hjælp med vikardækning

 

Praktisk hjælp

 

Sekretær-støtte

Studiestøtte-timer

  • Studiestøtte-timer er målrettet elever på ungdomsuddannelser, som har en psykisk funktionsnedsættelse. Studiestøtten tager afsæt i sociale-, emotionelle- og kognitive strategier, som skal understøtte at den studerende kompenseres for sin funktionsnedsættelse i et omfang, så de kan deltage på lige fod med deres medstuderende i studiehverdagen.
  • Anderledes fra studiementor- og støtteperson-ordningerne er, at den ansatte, som varetager studiestøtte-timer, er ansat ud fra bestemte kompetencer og faglighed. Fx har en pædagogisk- eller psykologisk baggrund.
  • DUOS kan varetage rekruttering og ansættelse, lønning af studiestøtte-timerne, feriepenge m.m. og tilbyder mulighed for vikardækning, hvis skolen ønsker det. Studiestøttetimer varetages af skolen, men DUOS kan bruges som leverandør. Skolen har dog selv ansvar for at afholde ansættelsessamtaler med mulige kandidater, samt ansvar for udarbejdelsen af de halvårlige forløbsbeskrivelser.
  • Studiestøtte-timer kan læses individuelt eller for en gruppe af elever. Forventede ugentlige timenormering fremgår af det specifikke behov.

Vi står til rådighed for yderligere information om denne støtteform. Vi kan kontaktes på sps@duos.dk og telefon: 36 34 49 83.

Kontakt os

Søren
Ydelseschef
Pia
SPS-rådgiver
Marie-Louise
SPS-rådgiver
Ophelia
SPS studentermedarbejder
Fatima
SPS studentermedarbejder

Skriv til os

36 34 79 00