aktivt liv med fokus på trivsel

16-årig pige, som lever et aktivt liv med muskelsvind

DUOS løser mange komplekse opgaver i samarbejde med kommunerne. Altid med fokus på borgeren for at give de bedste muligheder for at leve et aktivt liv med fokus på trivsel. ”Ofte tager sagsbehandleren i kommunen fat i mig for at høre, hvordan vi kan sammensætte en ordning bedst muligt omkring borgeren”, fortæller Christina Feldborg, som er kundechef i DUOS og daglig er i dialog med kommuner i Jylland og på Fyn.

Aktivt liv med fokus på trivsel og livskvalitet

Et godt eksempel på en opgave er en 16-årig pige med muskelsvind. DUOS har sammensat et hjælperteam af medarbejdere, som passer til pigen og hendes behov. Vi har været i dialog med sagsbehandleren og givet input til, hvordan ordningen kunne sammensættes, så pigen har den bedst mulige trivsel i hverdagen og kan leve et aktivt liv med muskelsvind. Hun ville gerne fortsætte med at gå til ridning og i ungdomsklub, hvor de laver mad sammen hver uge. Så hendes aktive liv hjemme og i fritiden skal understøttes. Hun bor hjemme hos sine forældre sammen med hendes søskende og begge forældre arbejder ude af huset.

DUOS’ medarbejdere er hos pigen, når hun ikke er i skole. I dette tilfælde er medarbejderne ufaglærte, men i andre tilfælde sammensætter vi teams med både faglærte og ufaglærte medarbejdere afhængig af opgaven. DUOS medarbejderne hjælper med personlig pleje (det kan være bad, tørre og sætte hår, tøj på ol.), vågne nattevagter (lejring/forflytning). Aktiviteter som ledsagelse til ridning og i ungdomsklub 2 gange ugentligt, fælles madlavning, venindebesøg, cafe besøg, praktisk hjælp. Derudover er der socialpædagogiske støtteopgaver, som hjælper hende til at kunne leve et selvstændigt liv senere. Det kan eksempelvis være i forhold til at bo i egen bolig, hvor hun skal kunne strukturere sin økonomi, betale regninger, gøre rent, tømme skraldespand, vaske tøj, vælge uddannelse, søge fritidsjob ol.

Her tager DUOS udgangspunkt i den handlingsplan, som kommunen har udarbejdet for at pigen lærer at klare sig selv senere i hendes liv. Det er i høj grad også pigens ønske, at hun kan klare sig og forsørge sig selv.

Hjælperteamet er valgt ud fra kvalifikationer og kemi med pigen og hendes familie

Teamet af hjælpere er alle valgt både ud fra deres kvalifikationer og om de har kemi med pigen og hendes familie. I alt er 7 medarbejdere ansat i teamet samt 3 faste vikarer, som dækker ved sygdom eller ferie. En fast rådgiver i DUOS er bindeled mellem sagsbehandleren i kommunen, pigen og hendes forældre samt medarbejderne i teamet og sørger for en god kommunikation. DUOS rådgiveren og medarbejderne i teamet holder løbende personalemøder og opfølgningsmøder. Det er med til at skabe en god dialog og sammenhold. Oftest arbejder alle selvstændigt i hjemmet, og her er personalemøderne det sted, hvor alle mærker, at de er en del af et team, kan dele med hinanden, give og få sparring.

En kompleks ordning som denne sammensættes typisk af flere paragraffer. I dette eksempel er der ydelser fra §§ 44/84,45, 52 og 44/83.

Sådan sammensættes en ordning i DUOS – trin for trin

  • Dialog: Sparring om ordning mellem sagsbehandler og DUOS
  • Møde: Mellem sagsbehandler, borger og evt. pårørende og rådgiver i DUOS
  • Oplæg til løsning: Kommunen og evt. borgeren tager beslutning om løsning
  • Rekruttering: af medarbejdere ud fra kompetencer og kemi
  • Opstartsmøde: Mellem sagsbehandler, medarbejdere og rådgiver i DUOS


Dialog om sammensætning af ordning mellem sagsbehandler og DUOS

Rådgivning og sparring er en væsentlig del af dialogen med sagsbehandlere, når DUOS rådgiveren er i daglig kontakt med kommuner over hele landet. Denne konkrete ordning er sammensat sådan, at den nemt kan fortsættes i Voksen/Handicap forvaltningen, når pigen fylder 18 år. Det er kommet på plads i løbet af dialogen med kundechef i DUOS, Christina Feldborg. ”Det handler om, hvad der er bedst for pigen og hendes familie også på lang sigt” fortæller Christina. ”I dette tilfælde tænkte vi både i overgangen fra børne/familie forvaltningen til voksen/handicapforvaltningen, men vi havde også dialog med beskæftigelsesforvaltningen, da pigen lige nu søger et fritidsjob og er meget optaget af at få et job og kunne klare sig selv senere i livet” forklarer Christina Feldborg.

Også efter DUOS har overtaget opgaverne hos pigen, sørger vi for, sagsbehandlerne fra løbende status fra rådgiveren i DUOS. Det kan være om forbrug af timer, hvis der er ændringer i borgerens tilstand eller lignende.

Personfølsomme oplysninger hos ekstern samarbejdspartner

Mange kommuner er forsigtige med samarbejder med eksterne leverandører, da de får adgang til personfølsomme oplysninger om borgere. Det stiller krav til den aftale, der indgås og til leverandørens datahåndtering og processer herfor.

DUOS behandler den viden vi får med respekt og tager vores ansvar alvorligt. Vi har som den eneste virksomhed indenfor vores branche valgt den højeste standard for håndtering og opbevaring af persondata. Det er en ISO 27001 certificering af Bureauet Veritas. Certificeringen giver en sikkerhed for både borgere, kommuner og medarbejdere, for at DUOS følger den højeste standard i opbevaring og håndtering af persondata.

Andre nyheder

Se alle nyheder

9. april, 2024

For Christel er det vigtigste i jobbet som socialfaglig driftsleder i DUOS at kunne hjælpe borgerne i samarbejde og dialog...

Læs nyhed her

12. februar, 2024

Fagligt kvalificerede medarbejdere, tilpassede vagter og et lille hold af hjælpere har gjort en kæmpe forskel for René, som lider...

Læs nyhed her

25. januar, 2024

I mandags var ældreminister Mette Kierkgaard på besøg hos Blæksprutten, som er en del af DUOS Senior Service A/S. Besøget...

Læs nyhed her

Skriv til os

36 34 79 00