trivsel Tag

Trivsel og livskvalitet hænger i høj grad sammen med et menneskes relationer, og mulighed for at deltage aktivt i livet omkring dem. I Kalundborg kommune har man valgt at indgå...