Nyheder

Skjorterne var strøget og skoene pudset, da Københavns socialborgmester, Mia Nyegaard (R), lagde vejen forbi DUOS til dialog om, hvordan vi skaber bedre forhold for mennesker med handicap i kommunen. Torsdag...

DUOS gentager succesen med forårets BPA-arbejdslederkursusrække i København. Henover efteråret kører vi tilsvarende kursusrække i Aarhus. BPA-arbejdsledere får muligheden at blive undervist i centrale emner, der knytter sig til arbejdslederrollen samt...

D. 24. juni er DUOS af Socialtilsyn Hovedstaden blevet godkendt til varetagelse af borgerstyret personlig assistance (BPA). DUOS kan dermed forsætte med at varetage arbejdsgiverfunktionen under BPA efter servicelovens §§...

På dette års folkemøde vil DUOS debattere, holde workshops, danse, synge og være vært for happenings under temaet: Relationer skaber velfærd. Temaet 'Relationer skaber velfærd' er en rød tråd i...

Den 29. april og 16. maj har 44 medarbejdere i DUOS været på AMU-kursus i sondeernæring. I to omgange har DUOS haft medarbejdere på sondeernæringskursus. Kurset er en Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU), der...

Den 16. maj havde DUOS besøg af Københavns Kommunes beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard.  Borgmesteren besøgte DUOS for at høre om vores indsatser for at bringe borgere på kanten af arbejdsmarkedet...

Tillykke til alle i DUOS! I vindertalen på Københavns Rådhus blev der sagt: ”DUOS har formået at kombinere og italesætte fleksjobbere som en ressource og bidraget med en kreativ løsning på en...